Olika typer av begravningar

Vi har en lång och bred erfarenhet av att anordna alla typer av begravningar. Det är fortfarande vanligast med en ceremoni enligt Svenska kyrkans tradition, men allt fler efterfrågar en borgerlig begravning helt utan kyrklig koppling. Det har också blivit vanligare med begravningar inom andra religioner.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Fonus har lång och bred erfarenhet av att ordna alla typer av begravningar. Många av våra medarbetare menar att det gör jobbet som begravningsentreprenör utvecklande. Vi har sammanfattat hur begravningsceremonin, minnesstunden och gravsättningen kan se ut inom olika religioner. Religionen är som en röd tråd genom begravningens alla steg, men det som fyller innehållet är ofta tradition och lokala kulturer.

Begravning enligt Svenska kyrkan

En begravning inom Svenska kyrkan innehåller ofta en begravningsgudstjänst, minnesstund och gravsättning.

Läs mer om begravning enligt Svenska kyrkan

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning innebär stora möjligheter att skapa ett personligt avsked. Det finns ingen färdig rutin att följa. Därför kan du utforma ceremonin precis som du själv önskar, eller som den avlidna skulle ha önskat.

Läs mer om borgerlig begravning

Buddistisk begravning

En buddistisk begravning innehåller ofta en begravningsceremoni, efteråt samlas de närstående och anhöriga för att äta tillsammans, sedan sker gravsättningen.

Läs mer om buddistisk begravning

Hinduisk begravning

Hinduismen är en av de äldsta kvarlevande religionerna. En hinduisk begravning består av kremation med enkel ceremoni, minnesstund och gravsättning. Det är vanligt att askan sprids i rinnande vatten.

Läs mer om hinduisk begravning

Jehovas vittnens begravning

Jehovas vittnen är ett internationellt religiöst samfund med närmare 8 miljoner förkunnare. Begravning enligt Jehovas vittnen innehåller begravningsakt följt av att deltagarna samlas och äter någonting ihop.

Läs mer om Jehovas vittnens begravning

Judisk begravning

Judendomen är en av världsreligionerna. Judisk begravning innehåller begravningsceremoni följt av en gemensam måltid och gravsättning.

Läs mer om judisk begravning

Katolsk begravning

Katolska kyrkan är den största kristna kyrkan i världen. En katolsk begravning brukar innehålla en begravningsceremoni och gravsättning.

Läs mer om katolsk begravning

Muslimsk begravning

Islam är en av världsreligionerna. En begravning enligt islam består i huvudsak av en begravningsceremoni följt av att man samlas och äter ihop. Gravsättningen sker snabbt inpå begravningsceremonin.

Läs mer om muslimsk begravning

Ortodox och österländsk begravning

De ortodoxa och österländska kyrkorna är spridda över stora delar av Östeuropa. Kvällen innan begravningen hålls en gudstjänst. Efter själva begravningsceremonin äter man en gemensam måltid och sedan utförs en gravsättning.

Läs mer om ortodox och österländsk begravning

Sikhistisk begravning

Sikhismen är en av världens yngsta monoteistiska religioner med sitt ursprung från norra delen av Indien och Pakistan. Det finns omkring 25 miljoner sikher i världen. Begravningen ska ske så snart efter dödsfallet som möjligt, askan sprids ofta i en flod eller rinnande vatten.

Läs mer om sikhistisk begravning

Begravning enligt Hare Krishna

Hare Krishna är en gren av vaishnava-traditionen inom hinduismen. Begravningar enligt Hare Krishna består av en kremation med ceremoni, minnesstund och gravsättning.

Läs mer om begravning enligt Hare Krishna

Begravning enligt Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, också känd som ”Mormonkyrkan” är ett internationellt samfund med amerikanskt ursprung. En begravning enligt Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga liknar kristna begravningar med begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning.

Läs mer om begravning enligt Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga