Plats för begravningen

Ett viktigt beslut är var begravningsceremonin ska hållas och var den avlidna ska gravsättas.

Plats för begravningsceremonin

Ofta hålls ceremonin i en kyrka eller ett kapell på kyrkogården. Men det kan också vara i en trädgård, på en klippa vid havet eller i hemmet. Vid en borgerlig begravning är möjligheterna nästan oändliga. Det man ska tänka på är att begravningsceremonin inte ska störa allmänheten, så det bästa är en inte allt för offentlig plats.

Gravsättning

En viktig fråga att ta ställning till är jordbegravning eller kremering, som ger olika möjligheter till gravplats. Om den avlidna hade egna önskemål brukar det efterföljas. Annars fattas beslutet av de anhöriga.

Jordbegravning innebär att kistan sänks ner i graven. De närvarande vid begravningsceremonin brukar delta vid gravsättningen.

Kremering innebär att den avlidna bränns till aska som sedan gravsätts. Kremering är det vanligaste alternativet i Sverige, 83 % kremerades 2020. Enligt Begravningsförordningen (SFS 1990: 1147) är det möjligt att strö ut askan på annan plats än begravningsplats. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Skötselfria gravplatser

Det finns flera alternativ till skötselfria gravplatser; minneslund, askgravplats och askgravlund. Ni kan också undersöka om det finns en befintlig gravplats i släkten.

Vad säger begravningslagen?

Enligt begravningslagen ska gravsättningen av kista eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Gravsättning av urna kan vänta upp till ett år.

Vanliga frågor om begravningsplats
Kan en person begravas var som helst?

I Sverige finns det regler som kontrollerar var gravsättning får ske. Gravsättning av kista får endast ske på en allmän eller enskild begravningsplats, men det finns andra möjligheter för askan. Om man önskar att strö askan på en annan plats, till exempel över öppna vatten eller i naturen, kan man söka tillstånd för det hos länsstyrelsen.

Kontakta närmaste begravningsbyrå
Vilka gravalternativ finns för aska?

Efter kremering finns det olika alternativ för gravsättning av askan. Dessa är:

  • Urngrav – jordgrav avsedd endast för urnor.
  • Kistgrav – jordgrav som ursprungligen är avsedd för kistor.
  • Kolumbarium – gravvalv med nischer där urnan förvaras i.
  • Urnkammare – gravrum för en eller flera askurnor som oftast är beläget under jord.
  • Minneslund –anonymt gravplatsområde där askan strös eller grävs ner.
  • Askgrav – gravplatsområde där askan grävs ner och markeras med exempelvis en namnplatta.
  • Askgravlund – gravplatsområde där askan grävs ner utan att platsen markeras, utan namnet anges på en annan plats.
  • Utströende av askan på annan plats än begravningsplats (tillstånd behövs från Länsstyrelsen).

Har ni några frågor om gravsättning?

Vi på Fonus hjälper gärna till att svara på era frågor. Varmt välkommen att kontakta er lokala begravningsbyrå.

Hitta er lokala Fonusbyrå