Plats för begravningen

Ett viktigt beslut är var begravningsceremonin ska hållas och var den avlidna ska gravsättas.

Plats för begravningsceremonin

Ofta hålls ceremonin i en kyrka eller ett kapell på kyrkogården. Men det kan också vara i en trädgård, på en klippa vid havet eller i hemmet. Vid en borgerlig begravning är möjligheterna nästan oändliga. Det man ska tänka på är att begravningsceremonin inte ska störa allmänheten, så det bästa är en inte allt för offentlig plats.

Gravsättning

En viktig fråga att ta ställning till är jordbegravning eller kremering, som ger olika möjligheter till gravplats. Om den avlidna hade egna önskemål brukar det efterföljas. Annars fattas beslutet av de anhöriga.

Jordbegravning innebär att kistan sänks ner i graven. De närvarande vid begravningsceremonin brukar delta vid gravsättningen.

Kremering innebär att den avlidna bränns till aska som sedan gravsätts. Kremering är det vanligaste alternativet i Sverige, 81 % kremerades 2015. Enligt Begravningsförordningen (SFS 1990: 1147) är det möjligt att strö ut askan på annan plats än begravningsplats. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen. Vi på Fonus hjälper till att skriva en sådan ansökan.

Skötselfria gravplatser

Det finns flera alternativ till skötselfria gravplatser; minneslund, askgravplats och askgravlund. Ni kan också undersöka om det finns en befintlig gravplats i släkten.

Vad säger begravningslagen?

Enligt begravningslagen ska gravsättningen av kista eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Gravsättning av urna kan vänta upp till ett år.

Frågor och svar om plats för begravningen

Hur många kremeras varje år?

Ungefär 60 000 personer kremeras varje år.

Kan en person begravas var som helst?

Nej, vi har allmänna gravplatser där vi oftast begravs. Om man önskar att till exempel strö ut askan på annan plats kan man söka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

Kan jag bestämma vilka som kommer på min begravning?

Du kan uttrycka din önskan i till exempel Vita Arkivet, men man kan inte hindra någon från att delta om begravningsceremonin hålls i Svenska kyrkan.

Får askan spridas i havet?

Enligt Begravningsförordningen (SFS 1990: 1147) är det möjligt att strö ut askan på annan plats än begravningsplats. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen. Vi på Fonus hjälper till att skriva en sådan ansökan.