Kista

Vi har kistor i stor variation av färger och material även miljömärkta kistor. Om det önskas går det också att få en kista med ett personligt motiv målat på den.

Se våra kistor i Begravningsplaneraren

Egen tillverkning av kistor

Fonus kistor tillverkas i vår fabrik i Falköping. Fabriken är miljöcertifierad och vi gör ständigt förbättringar för att minska miljöpåverkan. Det finns också särskilda miljökistor, dessa är framtagna på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan både vid tillverkning och i samband med gravsättning alternativt kremation.

Miljövänliga kistor

Vi på Fonus har tagit fram miljövänliga kistor. Våra miljökistor har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan.

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar. Ett exempel är att mindre än hälften så mycket lösningsmedel används.

Personliga dekorationer på kistan

Några kistor i vårt utbud har målade motiv, men det finns möjlighet välja vilket motiv som helst. Ann Westerlund arbetar i vår fabrik och målar personliga motiv på kistorna som kunder önskar. Det vanligaste är blommor, men hon målar även andra motiv om det önskas. Prata med våra kundrådgivare om vilka önskemål ni har.

Läs gärna artikeln om Ann Westerlund som målar våra personliga dekorationer.

Klädsel och minnessaker i kistan

Vid omhändertagandet (även kallat svepning) görs den avlidna i ordning och bäddas ner i kistan i de kläder och på det sätt som anhöriga bestämt. Den som vill kan lägga någon minnessak i kistan, kanske ett brev, foto, eller något annat personligt.

Enligt lag måste du alltid ha en kista

Enligt begravningslagen måste alltid den avlidna ligga i en kista vid kremering. Detta gäller oavsett om gravsättningen ska ske i form av en jordbegravning eller om den avlidna ska kremeras.  Oavsett om den avlidna ska kremeras eller inte så krävs alltid en kista, det beror på arbetsmiljömässiga och etiska skäl.