Gravsten

Graven är en viktig plats. Där kan släkt och vänner under lång tid framöver samlas för att minnas den avlidna.

Se våra gravstenar i Begravningsplaneraren

Det finns stora möjligheter att skapa en vacker och personlig gravsten. Ni behöver inte fatta några snabba beslut, utan låt det ta den tid ni behöver. Vi hjälper gärna till med råd, förslag och inspiration.

Beställ gravsten

På fonusgravstenar.se kan du få råd, förslag och inspiration på gravsten. På fonusgravstenar.se kan du få en kostnadsfri offert med prisgaranti, i priset ingår transport och montering. Har du frågor om gravsten, kontakta närmaste begravningsbyrå.

gravsten.jpg

Stensort och storlek på gravstenen

De flesta gravstenar är tillverkade av särskilt utvalda stensorter för att hålla under lång tid. Men ett minnesmärke kan också vara i trä, metall, natursten, stenkomposit, smide eller glas. 

Tänk på hur de omgivande gravstenarna ser ut när ni väljer storlek på stenen. En sten som ser stor ut i butiken verka liten om stenarna intill är höga.

Stående eller liggande gravsten

En stående sten syns bra på en snötäckt kyrkogård och är mindre utsatt för väder och vind. En liggande gravsten är ett bra komplement till en stående när det blir flera namn.

Ytan på gravstenen

Ytan på gravstenen påverkar inte bara utseendet utan också hur lättskött stenen är. Det går bra att ha olika sorters yta på samma sten. 

En råhuggen yta behåller stenens naturliga ojämnhet och kräver mer underhåll än en polerad sten. Text och dekor kan vara djupblästrad eller försänkt målad.

En finhuggen yta har en jämnare yta och behöver tvättas någon gång om året för att hållas fin. Text och dekor kan vara djupblästrad.

En mattslipad gravsten är slätare än finhuggen och lättare att rengöra. Text och dekor kan vara djupblästrad eller försänkt målad eller förgylld.

En polerad gravsten är smutsavvisande och behöver bara torkas av då och då. Den är vacker med en förgylld, målad eller upphöjd text och dekor.

Text på gravsten

Det är vanligt att skriva bara den avlidnes namn och födelse- och dödsdatum. Men det går också att skriva något som speglar vem den avlidne var.

Köper du gravsten från Fonus ingår all text, oavsett längd. Bara den ryms på gravstenens framsida och inte är så liten att den blir svår att blästra eller gravera in.

Bild eller namnteckning på gravstenen

En bild på den avlidne eller en namnteckning är ett sätt att göra gravstenen mer personlig. Tänk då på att lämna plats på stenen om någon mer ska gravsättas i samma gravplats. Egna bilder och namnteckningar kostar lite mer.

Förgyllning och målning på gravstenen

Text som är förgylld behöver förgyllas om efter några år. Målad text håller något bättre. Bronstext är dyrare, men håller hur länge som helst. Du kan även fästa en bronsplatta på stenen med önskad text. Det är ett bra alternativ på till exempel naturstenar.

Ett exklusivt sätt att gravera gravstenen är att göra textinläggning av annan stenfärg, så kallad intarsia. Det kostar mer men håller mycket länge, precis som bronstext.

Gravmarkör innan gravstenen är plats

Under den första tiden efter begravningen besöks graven ofta som mest. Därför är det bra att visa var graven är med hjälp av en gravmarkör. Gravmarkör finns i form av kors, pramid eller en liggande sten i granit. Beställ gravmarkör genom våra lokala begravningsbyråer.

Om det redan finns en grav

En befintlig gravsten ses över i samband med en ny gravsättning. Texten kompletteras och kanske behöver stenen också rengöras och tidigare text förbättras.

Även om textytan är full går det att göra plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början. Ett annat är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt är att lägga en ny sten intill den gamla.

Kontakta oss om gravsten

Om du har frågor om gravsten är du välkommen att kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss så snart som möjligt. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i. Eftersom det ofta finns lokala bestämmelser och förhållanden gällande gravstenar, underlättar det för oss om du anger på vilken ort och kyrkogård gravstenen finns eller är tänkt att monteras.

Om du har brådskande frågor är du varmt välkommen att ringa oss på 0771 87 00 87.

Kontakta mig om:

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till handläggare. Meddelandet sparas som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Frågor och svar om gravsten
Måste en gravsten vara gjord av sten?

Nej, det finns gravstenar i många alternativa material, trä, glas, stenkomposit eller smide.

Hur lång tid tar det att få en gravsten på plats?

När kunden bestämt sig för hur stenen ska se ut görs en ritning på stenen och ett köpeavtal upprättas och skrivas under. Därefter ska gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd att sätta upp stenen. Med ansökan ska ritningen bifogas. När ansökan godkänts av kyrkogårdsförvaltningen kan produktionsordern sändas till tillverkaren. Vi räknar med att produktionen av gravstenen inklusive transport till kyrkogården eller montören tar cirka 8 veckor. Monteringen sker normalt inom en vecka efter det. Totalt handlar det alltså om 9 veckor för produktion, transport och montering på plats.

Under vinterhalvåret sätter dessvärre snö och kyla stopp för monteringarna. I Mellansverige kan det handla om perioden november – april. Då får vi inte komma in på begravningsplatserna och montera eftersom det är snö och/eller tjäle i marken. Under sådana förhållanden kan dessutom gjutningen av det stenfundament som stenen vilar på, inte garanteras bli bra.

Efter vinterhalvåret är det många stenar som ska levereras och monteras vilket innebär att det kan dröja till mitten av april i södra delarna av landet och till slutet av maj i de norra delarna av landet innan gravstenen kommer plats.

Finns det något textalternativ på gravsten som inte kräver underhåll?

De flesta textalternativ som är huggna kräver någon form av underhåll, ommålning, omförgyllning eller tvättning. Bronstext är underhållsfritt alternativ, bronsen får bara en vacker patina med åren men den är alltid lika läsbar. Bronstext tillsammans med en polerad granit ger en gravsten som är så gott som underhållsfri.

Hur länge håller förgylld text?

Man kan inte generellt säga att förgylld text håller ett visst antal år för det beror på gravstenens placering samt luftföroreningar hur hållbar texten blir. På liggande gravsten, så kallad häll, bör man alltid undvika förgylld text. Den förgyllda texten på en stående sten kan hålla mellan 1 – 10 år beroende på omständigheterna som nämns inledningsvis.

Varför har flera gravstenar på kyrkogården välts?

Ett antal av landets kyrkogårdsförvaltningar har valt att följa branschorganisationens (Svenska kyrkans arbetsgivarorganistion) råd att kontrollera och lägga ner gravstenar som inte står stadigt. Råden sändes ut på hösten år 2010. Kyrkogårdsförvaltningens uppgift att kontrollera säkerheten på begravningsplatserna är inget nytt och ska ske kontinuerligt men aktualiserades i samband med en dödsolycka strax innan.

Det förekommer att kyrkogårdsförvaltningen stagar upp stenen provisoriskt i avvaktan på att den förankras av gravrättsinnehavaren men kyrkogårdsförvaltningen har också rätt att lägga ner en gravsten utan att först informera gravrättsinnehavaren samt ålägga denne att förankra gravstenen om fara för att den ska välta och orsaka skada föreligger.

I Fonus tjänster ingår att hjälpa till med gravstenen. De gravstenar som vi säljer står stadigt. Sättningar i marken kan givetvis innebära att stenen kan komma att luta, dock utan att medföra någon risk att skada någon. Om stenen inom två år från uppsättandet behöver riktas upp står Fonus för den kostnaden. I övrigt erbjuder vi oss i att mot självkostnadspris resa och förankra de stenar som kyrkogårdsförvaltningen lagt ner.

Vem ersätter en skadad eller stulen gravsten?

Gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom och ansvar vilket innebär att det är gravrättsinnehavaren som i normalfallet får bekosta reparation av en skadad sten eller skaffa en ny sten om det behövs. Det är möjligt att ersätta en skadad gravsten med en gravvård i annat utförande än den ursprungliga.

Många försäkringsbolag ersätter, genom tillägg i hemförsäkringen (så kallad allriskförsäkring), gravrättsinnehavaren för skadad eller stulen sten om skadan inte ersätts på annat sätt, exempelvis genom begravningshuvudmannens försorg.

Det förekommer att begravningshuvudmannens/kyrkogårdsförvaltningens försäkring ersätter skada på gravvård framförallt om det handlar om vandalisering av flera gravar på begravningsplatsen.

Skadegörelse på gravplats och gravsten rubriceras som brott mot griftefrid och ska polisanmälas.