Gravsten

Graven är en viktig plats. Där kan släkt och vänner samlas för att minnas den avlidna under lång tid framöver. Vi på Fonus hjälper gärna till med råd, förslag och inspiration kring gravsten. Du behöver inte fatta några snabba beslut, utan låt det ta den tid du behöver.

gravsten.jpg

Att välja en gravsten

Det finns stora möjligheter att skapa en vacker och personlig gravsten. Du kan välja mellan olika modeller, material, textbearbetning och typsnitt. Förutom dessa val finns det även möjlighet att lägga till olika symboler som kan spegla den avlidna. I vår begravningsplanerare presenterar vi våra vanligaste gravstenar och där kan du inspireras till de olika valen du behöver göra.

Ofta finns det lokala bestämmelser och förhållanden som du behöver ta hänsyn till i dina val. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta din lokala begravningsbyrå.

Kontakta närmaste begravningsbyrå

Typer av gravstenar

Gravstenar finns både som stående och liggande. Det finns olika aspekter att ta hänsyn till när du gör ditt val utöver ditt eget tycke och smak såsom:

  • Hur ser de omgivande stenarna ut? Är de höga eller låga? Det kan se bättre ut att välja en sten likt de som ligger närmast.
  • Hur utsatt är stenen för väder och vind? I ett område där det är mycket snö under många månader av året syns en stående sten bättre.
  • Ska det stå flera namn på stenen? En liggande sten kan ligga själv men fungera också bra som ett komplement till en stående sten när flera namn ska läggas till.

Material och stensorter

De flesta gravstenar tillverkas av särskilt utvalda stensorter för att kunna hålla under lång tid. Förutom val av stensort finns det även möjlighet att välja yta på stenen. Ytan påverkar inte bara utseendet utan också hur lättskött stenen är. Det går bra att ha olika sorters yta på samma sten. 

  • En råhuggen yta behåller stenens naturliga ojämnhet och kräver mer underhåll än en polerad sten. Text och dekor kan vara djupblästrad eller försänkt målad.
  • En finhuggen yta har en jämnare yta och behöver tvättas någon gång om året för att hållas fin. Text och dekor kan vara djupblästrad.
  • En mattslipad sten är slätare än finhuggen och lättare att rengöra. Text och dekor kan vara djupblästrad, försänkt målad eller förgylld.
  • En polerad sten är smutsavvisande och behöver bara torkas av då och då. Den är vacker med en förgylld, målad eller upphöjd text och dekor.

Textdekoration på gravstenen

På gravstenen är det vanligt att skriva den avlidnas namn samt födelse- och dödsdatum. Det går också att skriva något som speglar vem den avlidna var. En bild på den avlidna eller en namnteckning är också ett sätt att göra stenen än mer personlig.

Precis som material och yta finns det olika typer av textbearbetning att välja bland, det vill säga hur texten graveras. Det går att ha försänkt text som är målad eller förgylld, men du kan också ha djupblästrad eller upphöjd text. Text som är förgylld behöver förgyllas igen efter några år, medan målad text håller något längre. Om du önskar en underhållsfri textdekoration rekommenderas bronstext som håller hur länge som helst. Du kan även fästa en bronsplatta på stenen med önskad text.

Ett exklusivt sätt att gravera stenen är att göra textinläggning av en annan stenfärg, så kallad intarsia. Det håller väldigt länge, precis som bronstext.

Gravmarkör innan gravstenen är plats

Under den första tiden efter begravningen besöks graven oftast som mest. Därför är det bra att visa var graven är med hjälp av en gravmarkör. Gravmarkör finns i form av kors, pramid eller en liggande sten i granit. En gravmarkör kan beställas via din lokala begravningsbyrå.

Om det redan finns en grav

Finns det redan en gravsten som ska användas kan den kompletteras med text. Om textytan på stenen är full går det att göra plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början. Ett annat är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt är att lägga en ny sten intill den gamla.

När texten kompletteras kan tidigare text och dekor behöva förbättras/renoveras för att skillnaden mellan nytt och gammalt inte ska bli för stor. Stenen kan också behöva rengöras i samband med det.

Kontakta oss om gravsten

Om du har frågor eller önskar göra en beställning kan du kontakta din närmaste Fonusbyrå för att boka ett personligt möte där vi tillsammans tittar på vårt stenutbud.

Du kan också välja att kontakta oss via formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i. Eftersom det ofta finns lokala bestämmelser och förhållanden underlättar det för oss om du anger på vilken ort och kyrkogård gravstenen finns eller är tänkt att monteras på.

Vid brådskande frågor är du alltid välkommen att ringa oss på 0771 87 00 87.

Kontakta mig om:

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till handläggare. Meddelandet sparas som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Frågor och svar om gravsten
Måste en gravsten vara gjord av sten?

Nej, det finns gravstenar i många alternativa material, trä, glas, stenkomposit eller smide.

Hur lång tid tar det att få en gravsten på plats?

När kunden bestämt sig för hur stenen ska se ut görs en ritning på stenen och ett köpeavtal upprättas och skrivas under. Därefter ska gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd att sätta upp stenen. Med ansökan ska ritningen bifogas. När ansökan godkänts av kyrkogårdsförvaltningen kan produktionsordern sändas till tillverkaren. Vi räknar med att produktionen av gravstenen inklusive transport till kyrkogården eller montören tar cirka 8 veckor. Monteringen sker normalt inom en vecka efter det. Totalt handlar det alltså om 9 veckor för produktion, transport och montering på plats.

Under vinterhalvåret sätter dessvärre snö och kyla stopp för monteringarna. I Mellansverige kan det handla om perioden november – april. Då får vi inte komma in på begravningsplatserna och montera eftersom det är snö och/eller tjäle i marken. Under sådana förhållanden kan dessutom gjutningen av det stenfundament som stenen vilar på, inte garanteras bli bra.

Efter vinterhalvåret är det många stenar som ska levereras och monteras vilket innebär att det kan dröja till mitten av april i södra delarna av landet och till slutet av maj i de norra delarna av landet innan gravstenen kommer plats.

Finns det något textalternativ på gravsten som inte kräver underhåll?

De flesta textalternativ som är huggna kräver någon form av underhåll, ommålning, omförgyllning eller tvättning. Bronstext är underhållsfritt alternativ, bronsen får bara en vacker patina med åren men den är alltid lika läsbar. Bronstext tillsammans med en polerad granit ger en gravsten som är så gott som underhållsfri.

Hur länge håller förgylld text?

Man kan inte generellt säga att förgylld text håller ett visst antal år för det beror på gravstenens placering samt luftföroreningar hur hållbar texten blir. På liggande gravsten, så kallad häll, bör man alltid undvika förgylld text. Den förgyllda texten på en stående sten kan hålla mellan 1 – 10 år beroende på omständigheterna som nämns inledningsvis.

Varför har flera gravstenar på kyrkogården välts?

Ett antal av landets kyrkogårdsförvaltningar har valt att följa branschorganisationens (Svenska kyrkans arbetsgivarorganistion) råd att kontrollera och lägga ner gravstenar som inte står stadigt. Råden sändes ut på hösten år 2010. Kyrkogårdsförvaltningens uppgift att kontrollera säkerheten på begravningsplatserna är inget nytt och ska ske kontinuerligt men aktualiserades i samband med en dödsolycka strax innan.

Det förekommer att kyrkogårdsförvaltningen stagar upp stenen provisoriskt i avvaktan på att den förankras av gravrättsinnehavaren men kyrkogårdsförvaltningen har också rätt att lägga ner en gravsten utan att först informera gravrättsinnehavaren samt ålägga denne att förankra gravstenen om fara för att den ska välta och orsaka skada föreligger.

I Fonus tjänster ingår att hjälpa till med gravstenen. De gravstenar som vi säljer står stadigt. Sättningar i marken kan givetvis innebära att stenen kan komma att luta, dock utan att medföra någon risk att skada någon. Om stenen inom två år från uppsättandet behöver riktas upp står Fonus för den kostnaden. I övrigt erbjuder vi oss i att mot självkostnadspris resa och förankra de stenar som kyrkogårdsförvaltningen lagt ner.

Vem ersätter en skadad eller stulen gravsten?

Gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom och ansvar vilket innebär att det är gravrättsinnehavaren som i normalfallet får bekosta reparation av en skadad sten eller skaffa en ny sten om det behövs. Det är möjligt att ersätta en skadad gravsten med en gravvård i annat utförande än den ursprungliga.

Många försäkringsbolag ersätter, genom tillägg i hemförsäkringen (så kallad allriskförsäkring), gravrättsinnehavaren för skadad eller stulen sten om skadan inte ersätts på annat sätt, exempelvis genom begravningshuvudmannens försorg.

Det förekommer att begravningshuvudmannens/kyrkogårdsförvaltningens försäkring ersätter skada på gravvård framförallt om det handlar om vandalisering av flera gravar på begravningsplatsen.

Skadegörelse på gravplats och gravsten rubriceras som brott mot griftefrid och ska polisanmälas.