Finns det ett Vita Arkiv?

I Vita Arkivet kan man skriva ned sina önskemål om sin begravning. Oavsett om du väljer oss på Fonus som begravningsbyrå eller någon annan så är det bra att undersöka om den avlidna fyllde i ett Vita Arkiv. Det finns flera sätt att ta reda på det.

När man fyller i Vita Arkivet får man ett visitkort där man kan ange var Vita Arkivet förvaras. Antingen har den avlidna sparat en kopia av sitt ifyllda Vita Arkiv hemma eller så finns det i pappersformat hos oss eller digitalt på Vita Arkivet online.

Är man osäker på om den avlidne fyllt i ett Vita Arkiv kan man kontakta sin närmaste begravningsbyrå så tar vi reda på det.

Alla uppgifter i Vita Arkivet omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter till obehöriga.

Behöriga till Vita Arkivet är:

  • Dödsboet.
  • Personerna som ordnar begravningen.
  • Hen som angetts som kontaktperson i den avlidnas Vita Arkiv.

Frågor och svar om Vita Arkivet

Vad är Vita Arkivet?

Vita Arkivet är en digital eller tryckt önskan om hur man vill ha sin begravning. Här kan du fylla i Vita Arkivet.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Nej, Vita Arkivet är inte juridiskt bindande.

Hur får man reda på om en person har Vita Arkivet?

Ifyllda Vita Arkiv samkörs med dödsfallsregistret. Veckovis körs registret mot förvarade Vita Arkiv, vid träff skickas ett brev till dödsboet. Brevet innehåller information om förvaringen.

Om den som avlidit inte berättat att den fyllt i ett Vita Arkiv kan man kontakta sin närmaste Fonus begravningsbyrå och fråga om den avlidna fyllt i ett Vita Arkiv.

Hur skaffar jag Vita Arkivet?

Du skapar ett användarkonto på Vita Arkivet online där du enkelt kan gå in och fylla i Vita Arkivet. Vita Arkivet finns också i tryckt format på våra lokala begravningsbyråer.