Finns det ett Vita Arkiv?

I Vita Arkivet kan man skriva ned sina önskemål om sin begravning. Oavsett om du väljer oss på Fonus som begravningsbyrå eller någon annan så är det bra att undersöka om den avlidna fyllde i ett Vita Arkiv. Det finns flera sätt att ta reda på det.

När man fyller i Vita Arkivet får man ett visitkort där man kan ange var Vita Arkivet förvaras. Antingen har den avlidna sparat en kopia av sitt ifyllda Vita Arkiv hemma eller så finns det i pappersformat hos oss eller digitalt på Vita Arkivet online.

Är man osäker på om den avlidne fyllt i ett Vita Arkiv kan man kontakta sin närmaste begravningsbyrå så tar vi reda på det.

Alla uppgifter i Vita Arkivet omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter till obehöriga.

Behöriga till Vita Arkivet är:

  • Dödsboet.
  • Personerna som ordnar begravningen.
  • Hen som angetts som kontaktperson i den avlidnas Vita Arkiv.
Vanliga frågor om Vita Arkivet
Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Vad är Vita Arkivet?

Vita Arkivet är en digital eller tryckt önskan om hur man vill ha sin egen begravning. I Vita Arkivet kan man också fylla i andra saker som man vill att de anhöriga ska veta den dagen man inte längre finns. Vita Arkivet är kostnadsfri och kan fyllas ifrån 16 års ålder.

Läs mer om Vita Arkivet.

Hur skaffar jag Vita Arkivet?

Om du vill fylla i Vita Arkivet digitalt går du till www.vitaarkivet.se och loggar in med ditt BankID. Om du hellre föredrar att fylla i Vita Arkivet i pappersform kan du hämta ett exemplar på din närmaste Fonus begravningsbyrå. Dit kan du också vända dig efter det är ifyllt, så hjälper vi till att förvara det åt dig och se till att det kommer fram dagen det behövs.