Finns det ett Vita Arkiv?

I Vita Arkivet kan man skriva ned sina önskemål om sin begravning. Oavsett om du väljer oss på Fonus som begravningsbyrå eller någon annan så är det bra att undersöka om den avlidna fyllde i ett Vita Arkiv. Det finns flera sätt att ta reda på det.

När man fyller i Vita Arkivet får man ett visitkort där man kan ange var Vita Arkivet förvaras. Antingen har den avlidna sparat en kopia av sitt ifyllda Vita Arkiv hemma eller så finns det i pappersformat hos oss eller digitalt på Vita Arkivet online.

Är man osäker på om den avlidne fyllt i ett Vita Arkiv kan man kontakta sin närmaste begravningsbyrå så tar vi reda på det.

Alla uppgifter i Vita Arkivet omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter till obehöriga.

Behöriga till Vita Arkivet är:

  • Dödsboet.
  • Personerna som ordnar begravningen.
  • Hen som angetts som kontaktperson i den avlidnas Vita Arkiv.