Kista och urna

Många saker kan påverka valet av kista och urna. Det kan till exempel handla om färg, material och pris. Kanske har den avlidna själv skrivit ner önskemål i Vita Arkivet.

Kistor

Vi har kistor i olika färger och material. Oavsett om den avlidna ska kremeras eller inte så krävs alltid en kista. Valet av kista bör baseras på den avlidnas önskan. 

Se våra kistor

Urnor

Vi har urnor i olika material och med handmålade dekorationer. Om du önskar finns det också möjlighet till personliga dekorationer som trycks på urnan. Om det krävs en urna eller inte beror på valet av gravsättning.

Se våra urnor

Personliga dekorationer

Några kistor i vårt utbud har målade motiv, men det finns möjlighet välja vilket motiv som helst.  En del anhöriga väljer att själva måla och dekorera kistan. Prata med våra rådgivare om vilka önskemål ni har. 

Läs gärna vår artikel om Ann Westerlund som målar våra personliga dekorationer.

En vit kista med vita rosor och liljor ovanpå.

Klädsel och minnessaker

Vid omhändertagandet (även kallat svepning) görs den avlidna i ordning och bäddas ner i kistan i de kläder och på det sätt som anhöriga bestämt. Den som vill kan lägga någon minnessak i kistan, kanske ett brev, foto, eller något annat personligt. Efter kremering finns möjlighet att lägga till en minnessak i urnan istället.

Egen tillverkning av kistor och urnor

Sedan 1971 har Fonus egen tillverkning av kistor och urnor. Fabriken är miljöcertifierad och vi gör ständigt förbättringar för att minska miljöpåverkan. Det finns också särskilda miljökistor, dessa är framtagna på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan både vid tillverkning och i samband med gravsättning alternativt kremation.