Nominera

Här kan Fonus medlemsorganisationer nominera kandidater till de olika posterna i Fonus parlamentariska organisation. Se till att ha org.nr. eller medlemsnummer till hands när du skriver in din organisations nomineringar.

För val på distriktsstämma i april

Sista dag är den 1 mars 2022

Fonusråd

nominera-fonusrad

Fonusråden verkar lokalt för ökade kontakter mellan medlemmarna och Fonus/Familjens Jurist.

Nominera till Fonusråd

Distriktsstämmans valberedning

nominera-valberedning

Valberedningen föreslår Fonusråd och ombud till föreningstämman utifrån medlemsorganisationernas nomineringar. 

Nominera till valberedning

Ombud till föreningsstämma

Ombud

Ombuden på föreningsstämman fattar beslut som rör hela Fonus.

Nominera ombud

För val på föreningsstämman i maj

Sista dag är den 1 mars 2022

Styrelse

nominera-styrelse

Fonus styrelse fattar beslut som rör hela koncernen.

Nominera till styrelse

 

Föreningsstämmans valberedning

nominera-valberedning

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman.

Nominera till valberedning

 

Revisorer

Revisorer

De förtroendevalda revisorerna utövar kontroll och revision av Fonus ur ett medlemsperspektiv. 

Nominera till revisorer