Nominera

Här kan Fonus medlemsorganisationer nominera kandidater till de olika posterna i Fonus parlamentariska organisation. Se till att ha org.nr. eller medlemsnummer till hands när du skriver in din organisations nomineringar. Sista dag är den 15 februari 2023.

För val på distriktsstämma i mars

Sista dag är den 15 februari 2023

Fonusråd

nominera-fonusrad

Fonusrådens nya roll innebär att ge stöd för kooperativa värderingar i besluten som fattas i olika delar i organisationen. Det görs genom nära samverkan med styrelsen, ledningen och distrikten.

Distriktsstämmans valberedning

nominera-valberedning

Valberedningen föreslår Fonusråd och ombud till föreningstämman utifrån medlemsorganisationernas nomineringar. 

Ombud till föreningsstämma

Ombud

Ombuden på föreningsstämman fattar beslut som rör hela Fonus.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm

För val på föreningsstämman i maj

Sista dag är den 15 februari 2023

Styrelse

nominera-styrelse

Fonus styrelse fattar beslut som rör hela koncernen.

Föreningsstämmans valberedning

nominera-valberedning

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman.

 

Revisorer

Revisorer

De förtroendevalda revisorerna utövar kontroll och revision av Fonus ur ett medlemsperspektiv.