Nominera

Här kan Fonus medlemsorganisationer nominera kandidater till de olika posterna i Fonus parlamentariska organisation. Se till att ha org.nr. eller medlemsnummer till hands när du skriver in din organisations nomineringar.

För val på distriktsstämma i april

Sista dag är den 1 mars 2021

Fonusråd

Leende personer i ring

Fonusråden verkar lokalt för ökade kontakter mellan medlemmarna och Fonus/Familjens Jurist.

Nominera till Fonusråd

Distriktsstämmans valberedning

Två personer som diskuterar

Valberedningen föreslår Fonusråd och ombud till föreningstämman utifrån medlemsorganisationernas nomineringar. 

Nominera till valberedning

Ombud till föreningsstämma

Uppräckt hand

Ombuden på föreningsstämman fattar beslut som rör hela Fonus.

Nominera ombud

För val på föreningsstämman i maj

Sista dag är den 1 mars 2021

Styrelse

Stolar runt ett bord

Fonus styrelse fattar beslut som rör hela koncernen.

Nominera till styrelse

 

Föreningsstämmans valberedning

Två gående personer

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman.

Nominera till valberedning

Revisorer

Händer med pennor

De förtroendevalda revisorerna utövar kontroll och revision av Fonus ur ett medlemsperspektiv. 

Nominera till revisorer