Skriv en motion

motion.jpg

Som medlem i Fonus kan er organisation påverka genom att väcka förslag, som tas upp för beslut på föreningsstämman i maj.

Föreningsstämman är högsta beslutande organ i Fonus ekonomisk förening. En rekommendation är därför att utifrån ett brett ägarperspektiv ge förslag som bidrar till en förbättring för Fonuskoncernen och ökad nytta för alla medlemmar. Det kan t.ex. handla om förbättrade produkter och tjänster, medlemsinflytande, tillgänglighet och kundkontakter, hållbarhetsarbete, minskad miljöpåverkan, affärssamarbeten och medlemsnytta.

Kontakta gärna Fonus ledning eller styrelse innan ni skriver motionen för att ta reda på fakta och för att säkerställa att ert önskemål verkligen är en fråga för föreningsstämman. Kanske handlar det om något som kan besvaras, åtgärdas eller införas utan stämmobeslut.

Att tänka på:

  • Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
  • Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
  • Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en att-sats. Det är endast att-satsen som föreningsstämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  • Motionen ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av behörig person i medlemsorganisationen, med namnförtydligande.
  • Ange medlemsorganisationens adress och organisationsnummer, samt kontaktuppgifter till den/de som undertecknar motionen.
  • För att få en motion godkänd måste er organisation vara fullvärdig medlem i Fonus, med en insats på minst 1 000 kr.
  • Motioner ska vara Fonus styrelse tillhanda senast den 31 december. Adress finns i mallen.

Ladda ner mall Motion

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm