Medlemskap

Medlemskap

Bli medlem i Fonus

Medlemskap i Fonus är öppet för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Insatsen för att bli medlem är 1 000 kronor. Den är din förening som betalar insatsen, och du som medlem i den får dra nytta av förmåner hos Fonus och Familjens Jurist.

Välkommen att ansöka om medlemskap i Fonus ekonomisk förening. Det behövs en skriftlig ansökan från din förening, samt att insatsen betalas in. Fonus styrelse godkänner medlemsansökningarna.

Ny medlem, sammanslagning, utträde, ökning insats

För förändringar medlemskap krävs en skriftligt begäran till Fonus. Här kan du ladda ner underlag för att bli medlem, slå samman två befintliga medlemskap eller begära utträde.

Inträde ny medlem.pdf

Sammanslagning.pdf

Utträde.pdf

Ökning insats.pdf

Insats och ränta

Fonus medlemmar har en insats i Fonus ekonomisk förening. Lägsta insats är 1 000 kr.

Varje år ges utdelning/ränta på medlemsinsatsen. Räntan fastställs i efterhand av föreningsstämman, efter förslag från styrelse och revisorer.
På föreningsstämman i maj 2020 fastställdes alltså räntan för 2019, i maj 2021 fastställs räntan för år 2020 och så vidare.

Insatsen storlek styr hur många ombud medlemmen får anmäla till lokala distriktsstämmor. Varje medlem har rätt att representeras av ett ombud. Därutöver äger varje medlem rätt att representeras av ytterligare ett ombud för var tionde andel à 1 000 kronor.

Insatsen återbetalas till medlemmen vid ett eventuellt utträde ur Fonus ekonomisk förening.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se

Fonus Medlemskommunikation
Box 4036
102 61 Stockholm