Medlemsförmåner

Medlemsformaner

Våra ägarorganisationers medlemmar har rätt till generösa förmåner hos både Fonus och Familjens Jurist:

  • 500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus. Prisavdraget blir 750 kr om det finns ett digitalt registrerat Vita Arkiv för den avlidna.
  • 2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor (exklusive monteringskostnad) från våra två största leverantörer av gravsten.
  • 20 % rabatt på priset för alla produkter och tjänster hos Familjens Jurist.  

Förmånerna aktiveras online före beställning hos Fonus eller Familjens Jurist. Du fyller i ett webbformulär där du anger kontor/ort som du önskar kontakt med, medlemsorganisation och dina kontaktuppgifter.

Informationsbladet 

Nedan kan du ladda ned informationsbladet ”Vi finns för våra medlemmar”, som beskriver medlemskapet och förmånerna. Pdf:en får gärna  distribueras till medlemmarna i Fonus ägarorganisationer.

Ladda ner informationsbladet

Aktivera medlemsförmån hos Fonus

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.

Aktivera förmånen hos Fonus

Aktivera medlemsförmån hos Familjens Jurist

Aktivera förmånen hos Familjens Jurist

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.

Mer om medlemsförmånerna hos Fonus

Förmånerna gäller vid beställning av begravning för ägarorganisationernas medlemmar, samt deras make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon,  förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.

Ett prisavdrag 500 kr eller 750 kr per begravningsuppdrag.
Ett prisavdrag gravsten per begravningsuppdrag.
Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Mer om medlemsförmånen hos Familjens Jurist

Prisavdraget 20 % gäller för ägarorganisationernas medlemmar för alla juridiska tjänster och produkter utom rättshjälp/rättsskydd. Prisavdraget kan inte kombineras med andra erbjudanden, som till exempel Juristförsäkringen.

Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Ägarorganisationerna informerar sina medlemmar om förmånerna

Det är ägarorganisationernas uppgift att berätta om förmånerna för sina medlemmar. Många har lagt upp länkar till Fonus och Familjens Jurist från sin egen hemsida med medlemsförmåner.

Om din organisation vill länka direkt till förmånerna hos Fonus och Familjens Jurist hjälper vi gärna till med underlag.

Bjud in Fonus eller Familjens Jurist att föreläsa kostnadsfritt

Våra ägarorganisationer kan kostnadsfritt bjuda in Familjens Jurist att komma och föreläsa vid träffar som samlar minst 25 medlemmar.

Utdelning på medlemsinsatsen

Fonus medlemsorganisationer får årlig utdelning/ränta på sin insats i Fonus ekonomisk förening. Vid utträde återbetalas insatsen.