Distriktens valberedningar

Bergslagen

Mats Einestam
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 076-551 45 64
E-post: matseinestam@yahoo.se

Pär Ljungvall
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
E-post: parljung54@hotmail.com

Dalarna

Valberedning saknas, kontakta medlem@fonus.se

Gotland

Bo Björkman
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-3867566
E-post: bo.bjorkman@gotland.se

UllaBrithe Jacobsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: ullabrithe@telia.com

Gävleborg

Jan Nordlinder
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
E-post: mrdance@hotmail.com

Lars Johansson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-376 78 91
E-post: larsg.johansson@live.se

Göteborg-Halland

Catharina Berghorn
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-241 55 47
E-post: catharina.berghorn@telia.com

Christer Johansson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-788 18 28
E-post: christer.johansson1@seko.se

Jane Åberg
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: jane.aberg@lo.se

Kerstin Nilsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-638 14 08
E-post: kerstin.b.nilsson@regionhalland.se

Jämtland

Gunnel Persson Westin
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-587 02 42
E-post: gunnel.persson@musikerforbundet.se

Theres Heidrich
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 070-607 26 34
E-post: theres.heidrich@lo.se

Jönköping-Kronoberg

Börje Säll
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-224 21 12
E-post: Immer@telia.com

Eber Fransson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 076-798 42 68
E-post: eber.fransson@stattut.st

Peter Bengtsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: peter.l.bengtsson@hotmail.com

Norrbotten

Kerstin Hällgren
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 070-651 83 40
E-post: kerstin.hallgren@telia.com

Marianne Muchow
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-646 15 76
E-post: m.muchow@telia.com

Skåne

Agne Jönsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-787 92 93
E-post: agne.52412@tele2.se

Bo Carlqvist
Telefon: 070-378 00 79
E-post: bo.carlqvist@sydmail.se

Preben Andersson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-835 52 97
E-post: prebena26@gmail.com

Storstockholm

Carina Hedin
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 073-717 36 79
E-post: carina.hedin@svenskakyrkan.se

Christina Lyngå
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-691 49 96
E-post: christina.lynga@yahoo.se

Inger Edvardsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 08-807373
E-post: inger.edvardsson@bredband.net

Sven Eklund
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 073-950 23 06
E-post: svenne_eklund@telia.com

Urban Ryadal
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 08 641 66 79
E-post: urban.ryadal@gmail.com

Sydost

Ingmar Hjalmarsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-159 56 15
E-post: 049183988@telia.com

Jeanette Håkansson
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 070-273 11 70
E-post: jeanette.hakansson@karlskrona.se

Rune Andersson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-491 01 97
E-post: rulean1@hotmail.com

Sörmland

Gladys Silva Mory
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 073-154 20 04
E-post: silvamory.gladys@gmail.com

Dan Jonsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070 781 19 88
E-post: dan.jonsson54@gmail.com

Värmland-Dalsland

Inga-Lill Röhr
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 073-069 66 59
E-post: inga-lill.rohr@telia.com

Håkan Andersson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: sikterud@me.com

Lisbeth Staaf Igelström
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
E-post: lisbeth@varmland.pro.se

Västerbotten

Carina Lillbacka
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-272 75 63
E-post: carinalillbacka.cl@gmail.com

Christer Forsell
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-641 34 85
E-post: ch.forssell@hotmail.com

Harriet Hedlund
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 070-397 46 22
E-post: harriet.hedlund@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Arne Nilsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-369 14 75
E-post: n.arne.nilsson@home.se

Göte Bengtsson
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 060-611 362
E-post: gote.b-son@telia.com

Kristin Ögren
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-271 30 94
E-post: kristin.eogren@gmail.com

Stig Löf
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 060-102 026 
E-post: stig.lof@telia.com

Västmanland-Uppsala län

Brage Lundström
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 070-211 04 82
E-post: brage.lundstrom@telia.com

Kjell Krüger
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: kjell35917@gmail.com

Maria Fregidou-Malama
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
Telefon: 070-620 16 01
E-post: mma@hig.se

Västra Götaland

Ann-Christin Hellman
Distriktsstämmans valberedning, ledamot
E-post: a-chellman@hotmail.com

Camilla Lindborg
Distriktsstämmans valberedning, sammankallande
Telefon: 076-196 63 99
E-post: millis.1@hotmail.com