Förtroendevalda

Alla förtroendevalda nomineras och väljs av medlemsorganisationerna, antingen på lokala distriktsstämmor eller på föreningsstämman, som är högsta beslutade organ i Fonus ekonomisk förening.

Förtroendevalda.jpg

Om din organisation vill nominera till olika förtroendeposter gör ni det här

Till nominering

Styrelse Fonus ekonomisk förening

Styrelsen väljs på föreningsstämman. Deras uppdrag är strategisk styrning av koncernens verksamhet.

Till styrelse Fonus ekonomisk förening

Förtroendevalda revisorer

Vid sidan om auktoriserad revisor utövar två förtroendevalda revisorer granskning och kontroll av föreningens ekonomi och parlamentariska organisation ur ett medlemsperspektiv.

Till förtroendevalda revisorer

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman. De föreslår även arvodering av samtliga förtroendeposter, samt ordförande, sekreterare och justerare på stämman.

Till föreningsstämmans valberedning

Fonusråd 

I varje medlemsdistrikt finns ett Fonusråd som består av aktiva och utåtriktade personer vars uppdrag är att kontakta alla medlemsorganisationer i distriktet och att hjälpa Fonus och Familjens Jurist att nå ut till medlemmarna med information om t.ex. produkter och tjänster och medlemsförmåner.

Distriktens valberedningar 

I varje medlemsdistrikt finns en valberedning som föreslår deltagare i Fonusrådet för val på distriktsstämman. De föreslår även ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Föreningsstämmans ombud

På de 17 distriktsstämmorna väljs sammanlagt 69 ombud som företräder samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm