Förtroendevalda

Alla förtroendevalda nomineras och väljs av medlemsorganisationerna, antingen på lokala distriktsstämmor eller på föreningsstämman, som är högsta beslutade organ i Fonus ekonomisk förening.

Fötroendevalda

Om din organisation vill nominera till olika förtroendeposter gör ni det här

Till nominering

Koncernstyrelsen 

Fonus styrelse består av nio ledamöter som väljs på föreningsstämman. I styrelsen finns även två personalrepresentanter med ersättare.

Till koncernstyrelsen

Förtroendevalda revisorer

Vid sidan om auktoriserad revisor utövar två förtroendevalda revisorer granskning och kontroll av föreningens ekonomi och parlamentariska organisation ur ett medlemsperspektiv.

Till förtroendevalda revisorer

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman. De föreslår även arvodering av samtliga förtroendeposter, samt ordförande, sekreterare och justerare på stämman.

Till föreningsstämmans valberedning

Fonusråd 

I varje medlemsdistrikt finns ett Fonusråd som består av aktiva och utråriktade personer vars uppdrag är att kontakta alla medlemsorganisationer i distriktet och att hjälpa Fonus och Familjens Jurist att nå ut till medlemmarna med information om t.ex. produkter och tjänster och medlemsförmåner.

Till Fonusråd

Distriktens valberedningar 

I varje medlemsdistrikt finns en valberedning som föreslår deltagare i Fonusrådet för val på distriktsstämman.  De föreslår även ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Till Distriktens valberedningar

Föreningsstämmans ombud

På de 18 distriktsstämmorna väljs sammanlagt 69 ombud som företräder samtliga medlemmar på föreningsstämman.