Föreningsstämman

Årets föreningsstämma hålls den 12 maj och genomförs som en hybridstämma där deltagarna kan välja mellan att delta digitalt eller fysiskt.

Fonus har ca 1 150 medlemsorganisationer och dessa representeras av 69 ombud som valts på de 17 distriktsstämmorna som hölls 4-7april.

Kallelse till föreningsstämma är utskickad den 19 april 2022.

Länk till verksamhetsberättelse hittar du här:

Till Verksamhetsberättelse 2021