Hållbarhetsarbete

I stort sett allt som vi människor gör påverkar miljön och samhället i någon form. Fonuskoncernen strävar efter att minska vår påverkan och vårt avtryck.

Fonus hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn beskriver hur vi som organisation ska bidra till en hållbar utveckling där miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar fungerar som ett rättesnöre i organisationen. För oss är det viktigt att inte påverka miljön eller vår omvärld mer än nödvändigt. Av den anledningen vill Fonus hitta de områden där vi har en negativ påverkan och som vi aktivt ska arbeta för att minska. Ett område som redan är identifierat är transporter, där Fonus arbetar med att byta ut bränsle från diesel till HVO (hydrerade vegetabiliska oljor). Andra åtgärder är att byta till nya begravningsbilar och transportfordon med lägre bränsleförbrukning, planera rutter bättre och öka lastkapaciteten. 

Hjälp som växer

Sedan en längre tid tillbaka har vi haft ett samarbete med Vi-skogen, en stiftelse som planterar träd som hjälper människor ur fattigdom. Förutom att klimatkompensera för transporter med Fonus egna fordon donerar vi även 200 000 kr/år till stiftelsen.

Från att samarbetet inleddes år 2000 har vi fram till idag bidragit med drygt 8 miljoner kronor till Vi-skogen. Det räcker till att plantera cirka 350 000, eller 1256 fotbollsplaner, och minst 11 000 bönder har fått lära sig om skogsjordbruk. Bakom varje bonde finns en hel familj som tar sig ur fattigdom och hunger.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa fyra länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Genom vårt samarbete med Vi-skogen kan vi bidra till en hjälp som växer och gror. Läs mer om Vi-skogen på deras hemsida.

Vi_skogen_2018.png

Fonus miljöcertifierade kistfabrik

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Vid begravning används alltid kista, för oavsett om kroppen ska gravsättas i urna eller askan spridas i en minneslund, krävs en kista för transport och kremering. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på Fonus Träindustri i Falköping.

Fonus Träindustri är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär ett fokuserat miljöarbete präglat av ständiga förbättringar. Vi strävar efter att i största möjliga utsträckning köpa närproducerat, till exempel kommer spånskivor från en svensk leverantör i Östersund och den massiva furan till våra miljökistor kommer från svenska skogar. Spillet från tillverkningen blir till bränsle som värmer upp såväl lokaler som torkugnar i fabriken. Det som blir över levereras som fjärrvärme till kommunala fastigheter.

Fonus Träindustri arbetar även med miljöeffektiviserade transporter. När de egna lastbilarna kör ut kistorna, hämtar de upp material hos underleverantörer längs vägen. Kistorna levereras dessutom med miljövänliga returemballage som följer med bilen tillbaka till fabriken och återvänds.

Kvalitet i fokus

För oss är kvalitet och kundens önskemål i fokus. Fonus begravningsverksamhet är därför kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden ISO 9001.

Vi är en av få aktörer inom begravningsbranschen som är kvalitetscertifierade. Genom kvalitetscertifieringen säkerställer vi att kunden och vårt uppdrag alltid är i fokus oavsett var i landet du befinner dig. Och Fonus har nöjda kunder, vilket vi är mycket stolta över, men som ett led i kvalitetscertifieringen vill vi alltid bli bättre genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Hållbarhetsredovisning

Här hittar du Fonus hållbarhetsredovisning för 2020.