Fonus koncernledning

MÅ1.png

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Mikael Åbom har en gedigen och lång erfarenhet av kommersiella rikstäckande och kundnära verksamheter och föreningar i Norden. Han har bland annat arbetat som marknadschef för Dagab, vd för Vivo, Hall-Miba, Martin Olsson Restauranghandel och affärsdirektör för Svenska Golfförbundet. Uppdrag och roller som även givit internationellt utbyte, kompetens och erfarenhet. Sedan september 2014 är Mikael vår vd och koncernchef.


VT.png

Victoria Thore, vd Familjens Jurist

Victoria tillträdde som VD för Familjens Jurist i augusti 2019. Hon kommer närmast från en roll som vd för Ikano Försäkring. Victoria har arbetat med digitalisering sedan början av 90-talet och har erfarenhet från både stora och mindre bolag i olika tillväxt- och förändringsfaser. Hon har bland annat arbetat som affärsområdeschef inom Nytida, koncernmarknadschef och Sverigechef för Nordnet Bank AB och marknads- och försäljningschef för Ikano Försäkring. Victoria är internationell civilekonom från Lunds Universitet och har även en Executive MBA i affärsutveckling och IT från Handelshögskolan i Stockholm.

Bild på Terje Eid-Hviding.

Terje Eid-Hviding, vd Fonus AS, Norge

Terje tillträdde som VD för Fonus Norge 17 augusti 2020. Han kommer närmast från en roll som senior management konsult på Assessit AS. Dessförinnan har han varit CHRO på Telenor Brodcast, Chef för People Development Telenor, JPO som hanterar rekryteringar inom Norska utrikesdepartementet för internationella kontakter. Verksam under HR direktören på UNDP i New York. Verksam inom SAS i 7 år samt har även en MBA i strategiskt management.

 

HE.png

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

 

PG.png

Peter Göransson, support- och kommunikationschef

Började på Fonus 1985 och är sedan den 1 augusti 2019 support- och kommunikationschef. Peter har varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som chef för region Väst och affärsområdeschef för begravningsverksamheten och nu senast koncernmarknadschef. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

NP.png

Niklas Personne, Ekonomichef

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

 

CH.png

Camilla Häggroth, personalchef samt chef för Kvalitet och Hållbarhet

Camilla har 20 års erfarenhet av HR-och personalfrågor både från Nordiska och Internationella organisationer. Hon har stor erfarenhet av organisationsutveckling med fokus på att nå organisationens mål och bidra till långsikt hållbara resultat genom gott ledarskap, kunskapsutveckling och kommunikation. Camilla har bland annat en Fil.kand. i Rättssociologi med fokus på organisationssociologi från Lunds universitet.

Bild på Lisa Vejilo Degerman.

Lisa Vejilo Degerman, Marknadschef

Lisa började som marknadschef på Fonus 6 november 2020. Lisa har många års kommunikations- och marknadsföringserfarenhet. Hon kommer närmast från Circle K Sverige AB (tidigare Statoil Fuel & Retail Sverige AB) där hon varit i 14 år i olika befattningar som bland annat Communication Manager, Marketing & Communication Director. Rollen som hon senast kommer från var som Director Staff Functions, en roll i Circle K:s företagsledning. Lisa har också erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom offentlig sektor då hon haft olika befattningar inom kommunikationsområdet på Försäkringskassan i Södermanlands län.