Om Fonuskoncernen

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av ett stort antal föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på begravningsmarknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom begravning och juridik.

Koncernstyrelsen 

Fonus styrelse består av nio ledamöter som väljs på föreningsstämman. I styrelsen finns även två personalrepresentanter med ersättare.

Till koncernstyrelsen
Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ringa oss dygnet runt på 0771-87 00 87.

Kontakta oss för ett personligt möte med din lokala begravningsbyrå.

Kontakta oss