Vårt miljöarbete

Vi bryr oss om miljön och strävar efter att minska vår påverkan och vårt avtryck. Vårt miljöarbete utgår från Fonuskoncernens hållbarhetspolicy som beskriver hur vi som organisation kan bidra till en hållbar utveckling.

Miljoarbete

Miljövänligt sortiment

I vårt begravningssortiment erbjuder vi miljömärkta produkter och tjänster. I vårt miljösortiment finns miljökistor, miljöurnor, svepskjorta i ekologisk bomull, svanenmärkta inbjudningskort, programkort och tackkort.

Fonus miljöcertifierade kistfabrik

Vi har en egen miljöcertifierad kistfabrik i Sverige, Fonus Träindustri, där vi tillverkar nära 100% av våra kistor.

Vi använder grön el på våra kontor

Vi använder, så långt det är möjligt, 100% grön el som är producerad av förnybara energikällor.

Klimatsmarta transporter

Vi arbetar med att byta ut bränsle från diesel till det 100% förnybara bränslet HVO vid våra transporter. Vi arbetar även med att byta ut våra gamla begravningsbilar och transportfordon till nya med lägre bränsleförbrukning, samt planera våra rutter bättre och öka lastkapaciteten. 

Vill du läsa mer om Fonuskoncernens hållbarhetsarbete?

Förutom det miljöarbete vi gör inom vår begravningsverksamhet, finns det fler saker som vi gör som koncern. Läs mer om Fonuskoncernens hållbarhetsarbete.