Minneshjälpen – ett verktyg från Fonus som hjälper dig att minnas

Så länge du bär någon med dig i ditt hjärta och dina tankar, finns personen kvar. Därför kan det kännas oroande när minnen börjar blekna. I filmen Minneshjälpen finns det verktyg som du kan använda både för att hålla minnen levande och väcka de som börjat bli suddiga till liv. Minneshjälpen är framtagen i samarbete med psykolog Liria Ortiz.

För att ta del av Minneshjälpen, starta filmen högst upp på sidan.