Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödfall inom Martinus kosmologi?

Enligt Martinus genomgår vi två födelser: födelsen in i den fysiska världen och födelsen in i den andliga världen, där det vi kallar döden kan liknas vid en soluppgång in i den andliga världen.

Medlemskap

Den danske författaren Martinus Thomsen skapade den litteratur som benämns ”Tredje Testamentet”. Det finns ingen medlemsorganisation kring Martinus författarskap. De Martinuscentrum som är verksamma i Sverige och andra länder har som främsta funktion att via föredrag och kurser informera om den världsbild Martinus beskrivit.

Grundtankar

Enligt Martinus är människans öden inte styrda av slumpen eller tillfälligheter. De livslagar som garanterar rättvisa och som berikar individens mentala utveckling är dels karmalagen, dels reinkarnationslagen. Reinkarnationslagen ger tid för att få de erfarenheter människan ännu saknar i sin utveckling mot ökad tolerans, kärlek till vår nästa och intellektuell mognad.

Syn på döden

Martinus bok ”Genom dödens port” vill belysa mysteriet kring döden och att varje levande väsen, i sin djupaste natur, är ett andligt väsen. Enligt Martinus genomgår vi två födelser – födelsen in i den fysiska världen och födelsen in i den andliga världen, där det vi kallar döden kan liknas vid en soluppgång in i den andliga världen.

Omhändertagande

Av respekt för mikrolivet i kvarlevorna är det viktigt att kroppen inte kremeras, frystorkas eller utsätts för andra liknande metoder. Obduktion och avlägsnande av organ bör undvikas. Balsamering med formalin eller etanollösning, som förhindrar en alltför snabb nedbrytning av den fysiska organismen, är däremot en önskvärd åtgärd – tills framtida forskning kan presentera en än mer human och skonsam balsameringsmetod.

Svepning och visning

Det finns inga rekommendationer om svepning eller visning.

Begravningsceremoni

Vid begravningen smyckas kapellet med blommande krukväxter och paraffinljus fria från animaliska fettsyror, hellre än med avskurna snittblommor och stearinljus. Till bårtäcke används ibland en flagga som utformats av Martinus. I det enskilda fallet avgör givetvis var och en hur detaljerna omkring den egna begravningen ska utformas.

Begravningsakten är oftast borgerlig med en officiant som är förtrogen med Martinus världsbild. Man kan sjunga psalmer ur svenska psalmboken som relaterar till naturen. Det sker ingen mullkastning och begravningsakten avslutas i kapellet.

Minnesstund

Det är upp till de närstående ifall de vill ha en minnesstund och eventuell förtäring efter begravningsceremonin.

Gravsättning

Enligt Martinus rekommendationer föredras en kistbegravning i gravkammare, mausoleum eller en vanlig jordbegravning, så att livet i kvarlevorna får möjlighet att långsamt klinga av under en period av minst 30 år. Därefter, när kvarlevorna på ett naturligt sätt har mineraliserats, är processen avslutad. I Fonus sortiment finns en så kallad Martinuskista som är förstärkt för att klara det långvariga jordtrycket. Innan kvar den avlidna kan placeras i kistan läggs hen först i en innerkista av zink (vilket vissa kommuner endast tillåter vid gravsättning i gravkammare).

Gravsättningen bör ske utan ytterligare ceremonier. Däremot kan en anhörig eller annan betrodd person närvara när graven täcks med jord, för att förvissa sig om att kistan eller dess lock inte utsätts för åverkan.

Martinus Institut har godkänt ”symbol nr 41” (”stjärnsymbolen”) som gravstensdekoration.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner