Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödfall inom Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen grundades i USA på 1870-talet av Charles Taze Russell som menade att Jehova ensam är den allsmäktige Guden, Jesus Kristus hans första skapelse och den helige anden är Guds osynliga verksamma kraft.

Medlemskap

Jehovas vittnen är ett internationellt religiöst samfund med närmare 8 miljoner förkunnare i 239 länder. Det finns inga präster inom rörelsen utan varje medlem, som kallas vittne, är förkunnare. I Sverige finns drygt 22 000 förkunnare.

Grundtankar

Jehovas vittnen grundades i USA på 1870-talet av Charles Taze Russell. Utifrån Bibeln försökte han förutsäga Jesus återkomst till jorden. Han menade att Jehova ensam är den allsmäktige Guden och Skaparen, att Jesus Kristus är hans första skapelse och enfödde Son, och att den helige anden är Guds osynliga verksamma kraft.

Jehovas vittnen betalar skatt och följer landets lagar men de gör inte någon värnplikt och tar inte del i någon politisk verksamhet. De tar avstånd från de kristna högtider som de anser ha blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar exempelvis inte nationaldag, födelsedagar, jul, påsk, pingst, midsommar eller nyår.

Jehovas vittnen har vissa regler som är bra att känna till. De tar inte emot beroendeframkallande läkemedel eller blodtransfusioner och läkare avgör tillsammans med patienten vilken övrig medicinsk behandling som ska genomföras. De äter heller inte blodmat och de motsätter sig aborter.

Före dödsfallet

Sjukrummet får inte innehålla religiösa symboler. Det är vanligt med besök från församlingsmedlemmar som ger stöd och tröst.

Omhändertagande

Obduktion accepteras om omständigheterna gör det nödvändigt. Ingenting i kroppen bör användas i forskningssyfte. Balsamering utförs bara om det är nödvändigt av sanitära skäl.

Svepning och visning

Svepning följer svensk sed och kan göras med egna kläder eller med den svepning som tillhandahålls och utförs av begravningsbyrån. Det är valfritt vilken kista som används och kistläggningen brukar utföras av de som gör svepningen. Visning sker efter de närståendes önskemål.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin äger oftast rum i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler eller vid graven. Klockringning förekommer inte. Någon ur församlingen leder begravningsakten och Jehovas vittnens ordning tillämpas med sång, bön, tal och musik.

Det förekommer att kistan inte är med vid ceremonin, men om den är det ska inga ljus finnas runt den. Vid jordbegravning förekommer ingen mullkastning utan begravningsgästerna beger sig till kyrkogården efter akten.

Minnesstund

Det är vanligt att de närvarande bjuds in till samling med kaffe eller annan förtäring efter begravningsakten, även om det inte är någon fast tradition.  

Gravsättning

Både jordbegravning och kremering tillämpas. Gravsättning kan ske utan att de anhöriga närvarar. Gravsten förekommer och är oftast enkel och utan några symboler.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner