Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödsfall inom Humanisterna?

Humanisterna vill ta vara på människors behov av traditioner för att skapa gemenskap. Det kan exempelvis handla om ceremonier i samband med födelse, val av livskamrat och död.

Medlemskap

Humanisterna är ett samfund för människor som inte vill vara bundna till någon religion. I Sverige finns cirka 5 000 medlemmar.

Grundtankar

Humanisterna bygger sin livssyn på medmänsklighet, eget kritiskt tänkande och vetenskap. Centrala värden i humanismen är respekt för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld.

Humanisterna vill ta vara på människors behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Det kan exempelvis handla om traditioner och ceremonier i samband med födelse, val av livskamrat och död.

Före dödsfallet

Att få samtala med någon med samma humanistiska livsåskådning om den förestående döden kan vara ett stöd. Många vill avsluta livet tillsammans med närstående, ibland med diktläsning eller till musik ur ett rikt kulturarv. Den svenska högtidsboken, utgiven av Humanisterna på förlaget En bok för alla, innehåller ett rikt urval av lämpliga sånger och dikter.

Omhändertagande

Hänsyn ska tas till den avlidnas önskemål. I övrigt accepteras svenska bestämmelser och förhållanden vad gäller obduktion, balsamering och organdonation.

Svepning och visning

Den avlidnas önskemål om klädsel ska respekteras. Den avlidna kan kläs i egna kläder, nattlinne, uniform eller annat som symboliserar personens sätt att leva och vara. Blommor, kvistar eller annat som man vet att den avlidna hade tyckt om kan läggas intill den avlidna i kistan. Möjlighet till visning och att ta ett farväl ska ordnas om så önskas.

Begravningsceremoni

Syftet med en humanistisk begravningsceremoni är dels att lyfta fram den bortgångnes liv och personlighet och förmedla ett sista avtryck, dels att ge de närstående en form för att bearbeta sin förlust. Ambitionen är att en humanistisk begravning ska vara ett ickereligiöst alternativ till en värdig och ideologisk ceremoni.

Vid begravningen visas största möjliga respekt för den avlidnas vilja. När begravningen motsvarar den avlidnas sätt att leva kan de närstående känna förankring, närvaro och äkthet i ceremonin.

Begravningsceremonin kan utformas precis så enkel eller högtidlig som man önskar. Den kan innehålla musik, sång, dikter, klockringning, personliga minnesord och en tyst minut som avsked. En del önskar en ceremoni som endast består av musik och stillhet för egna tankar och samvaro med de närmaste. Det är vanligt att de närvarande defilerar kring kistan och lägger ner en blomma eller på annat sätt markerar ett farväl.

På många håll i landet finns ett kapell eller ett krematorium som är lämpat för konfessionsfria begravningar, där eventuella religiösa symboler ska kunna döljas eller avlägsnas. Man kan också välja andra samlingslokaler, graven, en trädgård eller någon annan plats där ceremonin kan ske under värdiga former.

Minnesstund

Utifrån den avlidnas och/eller de närståendes önskemål kan en minnesstund hållas efter begravningsceremonin. Det är vanligt med kaffe eller en enklare måltid vid minnesstunden.

Gravsättning

Kistan eller urnan kan placeras i jordgrav, men en urna kan också placeras i en askgrav eller askgravlund. Askan kan också spridas i en minneslund, i naturen eller i havet. Stoft eller aska får endast gravsättas på godkända begravningsplatser. Länsstyrelsen kan medge undantag för spridning av aska i havet.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner