Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödsfall inom Hare Krishna?

Inom Hare Krishna är kremeringen av stor vikt och om möjligt ska askan spridas i en helig flod i Indien. I Sverige sker ofta gravsättningen av askan i minneslund, kolumbarium eller urngrav.

Medlemskap

Hare Krishna är en gren av vaishnava-traditionen med ett par hundra anhängare i Sverige.

Grundtankar

Religionen genomsyrar den troendes hela liv, där man varje dag försöker hålla sig på en andlig medvetandenivå.

Före dödsfallet

En hängiven Krishna vill dö i minnet av Krishna. Om möjligt bör den döende ligga med huvudet mot öster. Huvudet ska inte vara vänt mot norr eftersom sömnen då blir dålig. Den döende bör ha eget rum där det finns bilder på Krishna, Hare Krishna-musik, blommor och rökelse. Det är viktigt att den döende får umgås med välönskare som hjälper till att komma ihåg Krishna vid dödsögonblicket.

Omhändertagande

Före, under och efter dödens inträde sjungs lovsånger till Krishna. Det bör vara stilla i rummet just när döden inträtt. Själen svävar då över kroppen innan den lämnar helt. Om möjligt ska läsning ur skrifterna pågå under tiden. Först därefter kan kroppen tvättas av en Hare Krishna-präst eller sjukvårdspersonal. Inga speciella regler gäller för tvättningen, förutom att munnen bör sköljas ur.

Obduktion ska undvikas om den inte är nödvändig enligt lag för att fastställa dödsorsaken vid brott. Det är viktigt att obduktionen inte sker direkt efter dödsfallet, eftersom man anser att själen då svävar över kroppen. Det är viktigt att kremering sker så fort som möjligt, även om det begränsas av de rutiner som gäller i Sverige.

Svepning och visning

Den avlidna kläs i rena, vita bomullskläder. Sedan täcks kroppen med ett vitt bomullslakan som byts ut när den avlidna förs till kremering. Ovanpå lakanet läggs ett bomullsband med texten ”Hare Krishna”. För unga är bandet rött, för gamla vitt.

Kistan dekoreras på samma sätt som kroppen, med ett vitt bomullslakan och bomullsband med texten ”Hare Krishna”. Kistan dekoreras även med blommor och gröna blad. Visning innan ceremonin kan genomföras men det avgörs av de närstående.

Begravningsceremoni

Alla vuxna ska kremeras medan barn kan jordbegravas om föräldrarna önskar det. En begravningsakt i svensk mening förekommer inte. Däremot förbereds kremeringen av en bramin eller av den avlidnas äldsta bror och krematoriet dekoreras med blommor. Man läser ur heliga skrifter och håller ett kort tal. Under ceremonin lägger man tulsiblad och stänker vatten från Gangesfloden över den avlidna i kistan. Under kremeringen vill de sörjande vara i närheten av kremationsugnen. Efter kremeringen samlas man på en annan plats runt en måltid.

Minnesstund

Minnesstund hålls i hemmet eller i ett tempel inom en vecka. Då sjunger man ofta sånger och delar med sig av minnen om den avlidna.

Gravsättning

Helst ska askan spridas i en helig flod i Indien. Är det inte möjligt kan askan gravsättas i minneslund, kolumbarium eller urngrav. Vid gravsättning av askan arrangeras en enkel ceremoni av de närstående.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner