Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödsfall inom frikyrkor?

Inom frikyrkosamrådet i Sverige samsas sju samfund med traditioner som kan skilja sig över landet. Det mesta är dock väldigt likt synsättet och ordningen inom Svenska kyrkan.

Medlemskap

Idag beräknas cirka 750 miljoner människor i världen vara anslutna till någon frikyrklig kyrka eller rörelse. I Sverige finns cirka 250 000 svenskar som tillhör ett frikyrkligt trossamfund.

I Sveriges Frikyrkosamråd ingår sju frikyrkliga samfund. Dessa är:

  • Adventistsamfundet
  • Evangeliska Frikyrkan
  • Frälsningsarmén
  • Equmeniakyrkan*
  • Svenska Alliansmissionen
  • Pingst – Fria församlingar i samverkan
  • Vineyard Sverige

*Det samfund som bildats av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet.

Begravningsceremoni

De svenska frikyrkosamfundens ceremonier följer i stort sett samma ordning som Svenska kyrkans i samband med dödsfall och begravning. De olika samfunden har även egna eller gemensamma handböcker, där det kan finnas egna ordningar. De specifika traditionerna för ceremonierna skiljer framförallt sig beroende på var i landet man befinner sig, snarare än vilken frikyrka man är ansluten till. Medlemmar i frikyrkor kan också vara anslutna till Svenska kyrkan.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner