Miljöbegravning

Att få uttrycka sin personlighet även efter döden blir allt viktigare för många. Under en begravning kan det ske med en speciell sång eller en dikt som betyder något extra. Möjligheterna är många. Efter ökad efterfrågan kommer Fonus begravningsbyråer i Göteborg att införa miljöbegravningar som en del av ett personligare avsked.

En miljöbegravning innebär att alla delar i begravningen, alltifrån planering till genomförande, sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Enligt en undersökning som begravningsbyrån Fonus låtit genomföra svarar 7 av 10 svenskar att de önskar en miljövänlig begravning.

– Miljöförstöring och förändringar i jordens klimat är frågor som intresserar många i samhället, därför vill vi självklart möta efterfrågan och erbjuda ett mer personligt avsked i form av miljöbegravningar. Vi kommer att starta i Göteborg med hopp om att kunna leverera miljöbegravningar runt om i hela landet inom en snar framtid, säger Fonus marknadschef Peter Göransson

När en miljöbegravning planeras finns det många personliga val. En miljöbegravning innehåller minst fem av följande kriterier; miljökista, miljöurna eller minneslund, miljögravsten, svepskjorta i ekologisk bomull, miljömärkta trycksaker, fossilfri biodiesel vid transporter, ekologisk och närproducerad mat och dryck samt miljömärkta och närproducerade blommor.

– Det är viktigt att de hållbara alternativen är ett fritt val, ingen ska känna skuld över att inte ha valt det mest hållbara alternativet, alla våra begravningar planeras enligt personliga önskemål och det finns inget rätt eller fel, säger Peter Göransson.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Fonus. Bland ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldrarna 18 till 79 år genomfördes 1 108 webbintervjuer under perioden 7 december till 11 december 2016. 596 av de tillfrågade var män och 512 var kvinnor. Åldersfördelningen bland de tillfrågade: 18-39 år: 292 st, 40-59 år: 425 st, 60-79 år: 391 st.

För mer information, kontakta: Peter Göransson, Marknadschef.
Tel direkt: 08 709 83 24, mobil: 070 585 98 88.
E-post: peter.goransson@fonus.se