Gå till sidans huvudinnehåll

”Varannan anhörig önskar att de vetat mer om den avlidnas sista vilja”

En undersökning bland 150 begravningsrådgivare i hela landet visar vilka frågor som anhöriga brottas med när de just förlorat någon nära. Bland annat upplever fler än varannan person att de hade velat veta mer om den avlidnas sista vilja och 1 av 6 känner ånger kopplat till den anhöriga som gått bort.

– Även om det känns både avlägset och svårt finns det stor omtanke i att skriva ner sin sista vilja i Vita Arkivet, säger Conny Sohlberg, begravningsrådgivare på Fonus. Våra begravningsrådgivare träffar ständigt människor som velat veta mer om den bortgångnas sista önskemål. Det brukar vara stor lättnad och hjälp att slippa gissa och undra över många frågor när sorgearbetet precis har börjat. Jag brukar tänka på Vita Arkivet som en kram till eftervärlden. En kram som verkligen gör skillnad när den behövs som mest.

Fonus är landets största begravningsbyrå och arrangerar årligen över 25 000 begravningar över hela landet. Undersökningen bland deras medarbetare visar att hela 94 % upplever att allmänheten inte vet vad deras arbete faktiskt går ut på.

– Undersökningen visar att nästan alla vi möter känner stress inför ett sista farväl, och vårt jobb är att hjälpa till i denna svåra stund med att försöka lyfta fram det liv som personen har levt, säger Conny Sohlberg. Vi möter människor i en av livets kanske svåraste stunder och det viktigaste för oss är att lyssna och hjälpa till så att det sista avskedet blir så fint och personligt som möjligt.

Under pandemins början ökade viljan att skriva testamente och antalet nyregistrerade Vita Arkiv fördubblades i detta skede. Men fortfarande svarar hälften (49 %) av begravningsrådgivarna att de anhöriga velat veta mer om den avlidnas önskemål kring begravningen. Undersökningen visar också att 37 % önskar att de tillbringat mer tid tillsammans med den avlidna före dödsfallet, och 34% att man pratat mer om viktiga saker. 1 av 3 anhöriga (33 %) önskar att de hade hört av sig oftare och nästan lika många önskar att de fått säga farväl ordentligt (28,5%). Nästan hälften (45 %) önskar att de frågat om hur personen önskat sin begravning.

 

För mer information och diskussion om ämnet, kontakta:
Conny Sohlberg, begravningsrådgivare på Fonus
Tel direkt: 023-48 88 80, E-post: Conny.sohlberg@fonus.se

 

OM UNDERSÖKNINGEN
FONUS genomförde en kvantitativ & kvalitativ undersökning bland 151 begravningsrådgivare under augusti 2021. Här är några samlade nyckeltal.

98% känner lättnad när begravningen är över
14% känner ånger när en anhörig gått bort
49% säger att de flesta önskar att de vetat mer om hur den anhöriga önskade sin begravning.
37% önskade att man tillbringat mer tid ihop
34% önskade att man pratat mer om viktiga saker
33% önskade att man hört av sig oftare
28,5 % önskade att man fått säga farväl
95% har inte koll på vad rollen begravningsentreprenör innebär
13,9% upplever ånger kopplat till personen som gått bort
45% önskar att de frågat mer om hur personen önskade sin begravning

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se