Gå till sidans huvudinnehåll

Så pratar du sorg och oro med dina barn

Sorg och förluster är en del av livet. Som förälder kan det vara skrämmande att prata om döden med sina barn och svårt att veta hur man ska närma sig frågor om livets slut. Samtidigt är det viktigt att vuxna lär barn att våga prata om det som känns jobbigt och att bearbeta den sorg och saknad som uppstår. Conny Sohlberg, begravningsentreprenör på Fonus, reder ut hur man kan hjälpa sina barn att prata om det svåra.

Förluster upplevs redan vid tidig ålder och är något man behöver hantera under hela livet. För ett barn kan det handla om att en nära vän flyttar, att föräldrarna vill att man slutar med napp eller att ens favoritnalle plötsligt går sönder. Som vuxen vet man att förlusterna blir fler med åren, men det innebär inte att man ska bagatellisera barns känslor av sorg och förlust. Tvärtom är det viktigt att redan vid tidig ålder våga prata om jobbiga och sorgsna känslor.

– Vi på Fonus tycker det är viktigt att prata om det som känns tungt och jobbigt. Det hjälper oss att bearbeta sorg men även att komma varandra närmare inpå livet. Vi möter ofta vuxna som tycker att döden är ett svårt ämne att närma sig, vilket kan påverka deras barn. Då är det viktigt, både för sin egen och för barnens skull, att hitta mer känslomässigt neutrala tillfällen att öva på och inte undvika de samtalen. Förluster är oundvikliga, och ju längre man väntar att prata om dem desto jobbigare blir de att hantera, säger Conny Sohlberg, begravningsentreprenör på Fonus.

Barn upplever sorg, förlust och död på flera olika sätt. Med oroligheter över hela världen och krig i Europa kommer barn lätt i kontakt med tuffa ämnen. Det kan vara via nyheter, sociala medier, spel eller samtal med vänner. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan prata om detta med sina barn. En Sifo-undersökning som Fonus låtit genomföra visar att nio av tio föräldrar tycker det är viktigt att prata med barn om sorg, men nästan hälften uppger att de inte vet hur.

– I min roll som begravningsentreprenör och officiant möter jag dagligen människor i sorg och både vuxna och barn funderar mycket på döden. Det blir extra tydligt när det pågår mycket oroligheter i världen, vilket inte bara påverkar samhället i stort utan också väcker många existentiella frågor hos barn. Vad händer med alla människor i krigsdrabbade områden och kan kriget komma till Sverige? Som förälder är det bra att lyfta vad som händer och ta reda på om det finns något som barnen behöver ventilera, förklarar Conny.

Så hjälper du barn att prata om sorg

Conny Sohlberg, begravningsentreprenör och officiant, ger råd till föräldrar om hur man kan hjälpa barn att närma sig samtal om döden.

Hjälp barn att ta farväl med en ceremoni
Genom att skapa en farväl-ceremoni kan ni tillsammans säga hejdå till exempelvis ett gosedjur. På så sätt övar ni på att sätta ord på känslorna som uppstår och konkretiserar vad ett farväl kan innebära. Ställ gärna många frågor för att sätta igång barns tankeprocess.

Undvik täckmantlar
Barn behöver förstå vad de upplever. Undvik därför att linda in jobbiga ord under så kallade “täckmantlar”, var istället tydlig och rak och använd hellre ord som “död” än “gå bort”.

Läs en bok tillsammans
Om du inte vet var du ska börja kan en bok hjälpa dig på traven. Det finns flera olika böcker som på ett fint sätt belyser frågor om sorg och oro men även livets slut. Vi på Fonus har exempelvis barnboken Stig som vi delar ut till alla barn som besöker oss. Den gestaltar hur sorg och saknad kan upplevas ur ett barns perspektiv.

Gör ett besök på kyrkogården
Ta gärna med barnen till kyrkogården. På så sätt får de en större förståelse för livet och döden. Dessutom hjälper det dem att bearbeta sorg, minnas dem som inte längre finns med oss och prata om det som känns jobbigt.

Dela sorgen
Även om sorg kan vara tufft och jobbigt finns det ett värde i att dela den tillsammans med andra. Skapa gärna fina stunder där familjen sätter sig ner och fikar, kollar igenom gamla bilder och pratar om dem som inte längre finns med och om er gemensamma saknad.

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se