Gå till sidans huvudinnehåll

Fonus släpper rapport om svenskarnas syn på döden

Döden och vad som händer efter väcker många frågor. Allt från hur man ska begravas till vad som händer efter det sista andetaget. För att ta reda på hur svenska folket ställer sig till livets slut och för att bidra till nya insikter på ämnet har Fonus tagit fram en ny rapport.

Nu lanseras Svenskarna och döden – en rapport om svenska folkets tankar kring döden. Rapporten kombinerar samtal med experter som på ett eller annat sätt jobbar nära eller direkt med döden med insikter från en riksrepresentativ Novus-undersökning. Nästan 5 000 svenskar har fått ge sin bild av livets slut vilket har resulterat i både spännande och tänkvärda resultat.

– Under pandemin var det många som började fundera på döden. Hur man vill begravas och vad som händer med sina nära och kära. Samtidigt innefattar döden inte bara arv och begravning. Det handlar också om vad man tycker är viktigt, jobbigt, om allt som har varit och komma skall. För även om livets slut kan kännas både skrämmande och spännande, är det också ett sätt att bearbeta och prata om livet. Och just därför har vi tagit fram denna rapport – för att bidra med ny kunskap och väcka samtal kring livets första och sista skeden och allt däremellan, säger Peter Göransson, VD på Fonus.

Rapporten kommer göras till en årlig upplaga. Både för att se trender och skiftningar över tid och för att jämföra resultatet med tidigare år.

Svenskarna och döden visar att:

  • Sju av tio svenskar tänker på döden minst en gång i månaden.
  • Var tredje kvinna tänker på döden minst en gång i veckan.
  • Fyra av tio tycker generellt att det är svårt att prata om döden.
  • Nästan två tredjedelar tycker att det är svårt att prata med anhöriga om deras död.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fonus. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens tankar om ämnet döden. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 4772 intervjuer mellan 9 och 15 september 2022.

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se