Miljö- och hållbarhetsarbete

Ett viktigt område där vi på Fonus kan påverka miljön är genom våra transporter. Vi har satt upp tydliga mål för hur mycket vi ska minska våra utsläpp.

Vi ska minska drivmedelsförbrukningen och koldioxidutsläpp med 15 procent, genom följande åtgärder:

  • Byte till nya begravningsbilar och transportfordon med lägre bränsleförbrukning
  • Tanka fossilfritt genom att använda HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) till våra dieselfordon, där så är möjligt
  • Bättre planerade transporter
  • Öka lastkapaciteten i våra transportbilar
  • Utbilda vår personal i Eco-driving

Vi ska driva utvecklingen mot ännu mer hållbara transporter. Till 2018 är målsättningen att minska drivmedelsförbrukningen per begravning med 25 procent, i förhållande till 2014.

Bild på vass mot blå bakgrund.

Fonus miljöcertifierade kistfabrik

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Vid begravning används alltid kista, för oavsett om kroppen ska gravsättas i urna eller askan spridas i en minneslund, krävs en kista för transport och kremering. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på Fonus Träindustri i Falköping.

Fonus Träindustri är miljöcertifierad, vilket innebär att de ständigt måste arbeta för att bli bättre inom miljöområdet. Hela produktionen samt underleverantörer är miljöcertifierade. Helst ska inköpt material vara närproducerat. Idag kommer spånskivor från en svensk leverantör i Östersund.

Spillet från tillverkningen blir till bränsle som värmer upp såväl lokaler som torkugnar i fabriken. Det som blir över levereras som fjärrvärme till kommunala fastigheter.
Fonus Träindustri arbetar även med miljöeffektiviserade transporter. När de egna lastbilarna kör ut kistorna, hämtar de upp material hos underleverantörer längs vägen. Kistorna levereras dessutom med miljövänliga returemballage som följer med bilen tillbaka till fabriken och återvänds.