Nominera

Här kan Fonus medlemsorganisationer nominera kandidater till de olika posterna i Fonus parlamentariska organisation.

För val på distriktsstämma i april

Sista dag 28 februari 2019

Fonusråd

Leende personer i ring

Ledamöterna i Fonusråden utgör en länk mellan medlemsorganisationerna och Fonuskoncernen.

Nominera till Fonusråd

Distriktsstämmans valberedning

Två personer som diskuterar

Distriktets valberedningar består av 2-5 personer.

Nominera till valberedning

Ombud till föreningsstämma

Uppräckt hand

Ombuden på föreningsstämman fattar beslut som rör hela Fonus.

Nominera ombud

För val på föreningsstämma i maj

Sista dag 31 mars 2019

Styrelse

Stolar runt ett bord

Fonus styrelse fattar beslut som rör hela koncernen.

Nominera till styrelse

 

Föreningsstämmans valberedning

Två gående personer

Valberedningen föreslår styrelse och revisorer för val på föreningsstämman.

Nominera till valberedning

Revisorer

Händer med pennor

De förtroendevalda revisorerna utövar kontroll och revision av Fonus räkenskaper i samarbete med auktoriserad revisor.

Nominera till revisorer