Medlemsförmåner

Medlemsformaner

Våra ägarorganisationers medlemmar har rätt till generösa förmåner hos både Fonus och Familjens Jurist:

  • 500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus.

  • 2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor från våra två största leverantörer av gravsten.

  • 750 kronor prisavdrag när du träffar en jurist på något av Familjens Jurists kontor. 500 kronor prisavdrag när du får hjälp över telefon. 250 kronor prisavdrag när du själv upprättar avtal online.

Förmånerna aktiveras online före beställning hos Fonus eller Familjens Jurist. Du fyller i ett webbformulär där du anger kontor/ort som du önskar kontakt med, medlemsorganisation och dina kontaktuppgifter.

Aktivera medlemsförmån hos Fonus

Aktivera förmånen hos Fonus

Aktivera medlemsförmån hos Familjens Jurist

Aktivera förmånen hos Familjens Jurist

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.

Mer om medlemsförmånerna hos Fonus

Förmånerna gäller vid beställning av begravning för ägarorganisationernas medlemmar, samt deras make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon,  förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.

Ett prisavdrag 500 kr per begravningsuppdrag.
Ett prisavdrag gravsten per begravningsuppdrag.
Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Mer om medlemsförmånen hos Familjens Jurist

Prisavdraget på juridiska tjänster gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp.  Prisavdragen kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Ägarorganisationerna informerar sina medlemmar om förmånerna

Det är ägarorganisationernas uppgift att berätta om förmånerna för sina medlemmar. Många har lagt upp länkar till Fonus och Familjens Jurist från sin egen hemsida med medlemsförmåner.

Om din organisation vill länka direkt till förmånerna hos Fonus och Familjens Jurist hjälper vi gärna till med underlag.

Bjud in Fonus eller Familjens Jurist att föreläsa kostnadsfritt

Våra ägarorganisationer kan kostnadsfritt bjuda in Familjens Jurist att komma och föreläsa vid träffar som samlar minst 25 medlemmar.

Utdelning på medlemsinsatsen

Fonus medlemsorganisationer får årlig utdelning/ränta på sin insats i Fonus ekonomisk förening. Vid utträde återbetalas insatsen.

Informationsblad om våra medlemsförmåner

Medlemsförmåner.pdf