Kvalitet i fokus

Vi är en av få aktörer inom begravningsbranschen som är kvalitetscertifierade enligt den internationella standarden ISO 9001.

Genom kvalitetscertifieringen säkerställer vi att kunden och vårt uppdrag alltid är i fokus oavsett var i landet du befinner dig. Och Fonus har nöjda kunder, vilket vi är mycket stolta över, men som ett led i kvalitetscertifieringen vill vi alltid bli bättre genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.