Hjälp som växer

Fonus och Vi-skogen har haft ett samarbete som startade redan i juni år 2000. Genom åren har Fonus bidragit med drygt 6,5 miljoner kronor som bidragit till stark klimatnytta och bekämpat fattigdom i östra Afrika.

Sedan samarbetet inleddes har Fonus totalt bidragit med drygt 3 miljoner till Vi-skogen. Om man skulle plantera alla träden på en rad från Stockholm så skulle man hamna i Paris. Det räcker till att plantera 321.000 träd, eller 1 161 fotbollsplaner. 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa fyra länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur. 

Träd hjälper människor i östra Afrika att ta sig ur fattigdom. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. 

Våra kunder får ett minnesblad som visar vårt samarbete med Vi-skogen.  

Foto: Edward Echwalu