Hjälp som växer

Sedan en längre tid tillbaka har vi haft ett samarbete med Vi-skogen, en stiftelse som planterar träd som hjälper människor ur fattigdom. Förutom att klimatkompensera för transporter med Fonus egna fordon donerar vi även 200 000 kr/år till stiftelsen.

Från att samarbetet inleddes fram till idag har Fonus totalt bidragit med drygt 3 miljoner till Vi-skogen. Det räcker till att plantera 150 000 träd, eller 139 fotbollsplaner, och minst 11 000 bönder har fått lära sig om skogsjordbruk. Bakom varje bonde finns en hel familj som tar sig ur fattigdom och hunger.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa fyra länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Genom vårt samarbete med Vi-skogen kan vi bidra till en hjälp som växer och gror. Läs mer om Vi-skogen på deras hemsida.

Vi_skogen_2018.png