Hjälp som växer

Sedan 2012 donerar vi 20 kronor per begravning till Vi-skogen. Vi-skogen är en stiftelse som planterar träd som hjälper människor ur fattigdom.

Sedan samarbetet inleddes har Fonus totalt bidragit med ca 2 miljoner till Vi-skogen. Det blir mer än 100.000 träd, eller 740 fotbollsplaner!

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa fyra länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Våra kunder får ett minnesblad som visar att Fonus planterat ett träd kring Victoriasjön i Östra Afrika. Ett träd som växer och hjälper.

Foto: Edward Echwalu