Hållbarhetsarbete

I stort sett allt som vi människor gör påverkar miljön och samhället i någon form. Fonus strävar efter att minska vår påverkan och vårt avtryck.

Fonus hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn beskriver hur vi som organisation ska bidra till en hållbar utveckling där miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar fungerar som ett rättesnöre i organisationen. För oss är det viktigt att inte påverka miljön eller vår omvärld mer än nödvändigt. Av den anledningen vill Fonus hitta de områden där vi har en negativ påverkan och som vi aktivt ska arbeta för att minska. Ett område som redan är identifierat är transporter, där Fonus arbetar med att byta ut bränsle från diesel till HVO (hydrerade vegetabiliska oljor). Andra åtgärder är att byta till nya begravningsbilar och transportfordon med lägre bränsleförbrukning, planera rutter bättre och öka lastkapaciteten. Fonus begravningsbyråer i Göteborg, Skåne och Halland kan också erbjuda miljöbegravningar.

Fonus samarbetar med Vi-skogen. Vi-skogen är en Stiftelse som hjälper människor ur fattigdom genom att planera träd i områden som är drabbade av avskogning. Läs mer om samarbetet här.

Fonus miljöcertifierade kistfabrik

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Vid begravning används alltid kista, för oavsett om kroppen ska gravsättas i urna eller askan spridas i en minneslund, krävs en kista för transport och kremering. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på Fonus Träindustri i Falköping.

Fonus Träindustri är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär ett fokuserat miljöarbete präglat av ständiga förbättringar. Vi strävar efter att i största möjliga utsträckning köpa närproducerat, till exempel kommer spånskivor från en svensk leverantör i Östersund och den massiva furan till våra miljökistor kommer från svenska skogar. Spillet från tillverkningen blir till bränsle som värmer upp såväl lokaler som torkugnar i fabriken. Det som blir över levereras som fjärrvärme till kommunala fastigheter.

Fonus Träindustri arbetar även med miljöeffektiviserade transporter. När de egna lastbilarna kör ut kistorna, hämtar de upp material hos underleverantörer längs vägen. Kistorna levereras dessutom med miljövänliga returemballage som följer med bilen tillbaka till fabriken och återvänds.

Hållbarhetsredovisning

Här hittar du Fonus hållbarhetsredovisning för 2018.