Fonus kundombudsman

De allra flesta av våra kunder är mycket nöjda, men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Även då ska det vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi en Kundombudsman dit du kan vända dig om du är missnöjd.

Om du har frågor kring ett ärende eller vill ha en förklaring kontaktar du i första hand din kundrådgivare, dennes chef eller distriktschefen. Tillsammans kan ni då gå igenom vad som har hänt. Många ärenden blir uppklarade redan här. Men kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till vår Kundombudsman.

Kontakta Kundombudsmannen

Här granskas hela ärendet på nytt varpå en ny bedömning görs. Kundombudsmannen är en funktion inom Fonus och handläggningen görs av erfarna personer som har gedigen erfarenhet av att bedöma olika ärenden inom begravningsområdet ur kundens synvinkel.

Här kan du hämta blanketten för anmälan. Blanketten finns i filformatet RTF, som kan öppnas med alla typer av ordbehandlingsprogram. Fyll i blanketten, spara den på din dator och bifoga den i ett e-postmeddelande till Kundombudsmannen.

E-post: kundombudsmannen@fonus.se
Postadress: Fonus Kundombudsman, Fonus, Storgatan 53, 411 38 Göteborg.

Om du ändå inte är nöjd

Är du inte nöjd med Kundombudsmannens beslut finns andra möjligheter att få ditt ärende omprövat. Enklast är att du då vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).