Fonus koncernledning

MÅ1.png

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Mikael Åbom har en gedigen och lång erfarenhet av kommersiella rikstäckande och kundnära verksamheter och föreningar i Norden. Han har bland annat arbetat som marknadschef för Dagab, vd för Vivo, Hall-Miba, Martin Olsson Restauranghandel och affärsdirektör för Svenska Golfförbundet. Uppdrag och roller som även givit internationellt utbyte, kompetens och erfarenhet. Sedan september 2014 är Mikael vår vd och koncernchef.


VT.png

Victoria Thore, vd Familjens Jurist

Victoria tillträdde som VD för Familjens Jurist i augusti 2019. Hon kommer närmast från en roll som vd för Ikano Försäkring. Victoria har arbetat med digitalisering sedan början av 90-talet och har erfarenhet från både stora och mindre bolag i olika tillväxt- och förändringsfaser. Hon har bland annat arbetat som affärsområdeschef inom Nytida, koncernmarknadschef och Sverigechef för Nordnet Bank AB och marknads- och försäljningschef för Ikano Försäkring. Victoria är internationell civilekonom från Lunds Universitet och har även en Executive MBA i affärsutveckling och IT från Handelshögskolan i Stockholm.

Marita Eikenes, vd Fonus AS, Norge

Marita är vd för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

 

HE.png

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

 

PG.png

Peter Göransson, support- och kommunikationschef

Började på Fonus 1985 och är sedan den 1 augusti 2019 support- och kommunikationschef. Peter har varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som chef för region Väst och affärsområdeschef för begravningsverksamheten och nu senast koncernmarknadschef. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

NP.png

Niklas Personne, koncernekonomichef

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

 

CH.png

Camilla Häggroth, personalchef samt chef för Kvalitet och Hållbarhet

Camilla har 20 års erfarenhet av HR-och personalfrågor både från Nordiska och Internationella organisationer. Hon har stor erfarenhet av organisationsutveckling med fokus på att nå organisationens mål och bidra till långsikt hållbara resultat genom
gott ledarskap, kunskapsutveckling och kommunikation. Camilla har bland annat en Fil.kand. i Rättssociologi med fokus på organisationssociologi från Lunds universitet.