Vi samarbetar med Familjens Jurist

Fonus samarbetar med Familjens Jurist som är landets största juristbyrå med drygt 350 anställda runt om i landet. Allt för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara service.

Vad menas med familjejuridik?

Familjerättens område är en del av civilrätten som rör familjen. I grunden handlar det om familjens rättsställning och vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har.

I dagens alltmer komplexa livssituationer finns ett stort behov av familjejuridik, både innan och när något händer. En stor del av Familjens Jurists arbete kretsar kring proaktiv juridik – att i framtiden undvika konflikter och missförstånd.

Sammanfattningsvis kan man säga att familjejuridik behövs där det finns ekonomiska eller emotionella intressen att försvara.

Familjens Jurist hjälper dig

Som experter inom familjejuridik hjälper Familjens Jurist dig med att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Familjens Jurist erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig med bland annat bouppteckning, arvskifte, testamente och samboavtal. Läs om Familjens Jurists tjänster här.