Låt oss ta hand om varandra ❤

Under rådande omständigheter när coronaviruset fortsätter att begränsa oss i samhället, vill vi med omtanke om alla göra vårt yttersta för att hjälpa till att minska smittspridningen. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser över möjligheterna att kunna genomföra begravningar som planerat.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om coronaviruset (covid-19).

Du som planerar begravning

 • Vi håller öppet precis som vanligt men vi uppmuntrar i första hand till möte via video eller över telefon. För dig som redan har ett inbokat möte hos oss och vill boka om det, är varmt välkommen att göra det helt kostnadsfritt.
 • Vi erbjuder fortfarande möten på våra begravningsbyråer för de som är friska. Om mötet sker på vårt kontor begränsar vi antalet kunder vid varje enskilt kundbesök utifrån storleken på våra besöksrum.
 • Vi kan tyvärr inte göra några hembesök just nu utan då erbjuder vi istället möte via video eller över telefon.
 • Enligt de senaste direktiven får max 50 personer närvara vid begravningar. Detta är exklusive präst, borgerlig officiant, ceremonivärd, organist, musiker och vaktmästare. Under ceremonin måste alla närvarande sitta ner och säkerhetsavståndet 1,5 meter måste hållas under hela tillställningen. Antalet deltagare gäller oavsett typ av begravning.
 • Vid minnesstunder gäller Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda råd men med hänsyn tagen till lokalens begränsningar. Om minnesstunden hålls i hemmiljö eller i Svenska kyrkans egna lokaler gäller maxantalet åtta personer inklusive personal. Äger minnesstunden rum på en restaurang så tillåts det max fyra personer vid varje bord och distansen en meter måste hållas mellan borden. Det gäller oavsett om sällskapet består av fler personer. Avståndet mellan personer i samma sällskap vid samma bord finns det inga regler kring. Restaurangen ansvarar dock för att ge förutsättningarna för att kunna hålla distans om man placeras vid samma bord.
 • De som inte kan närvara vid ceremonin kan erbjudas möjligheten att se den online. Det är ett val som du gör i mötet med oss och vi undersöker då om möjligheten finns och tillåts i vald ceremonilokal.
 • Via våra digitala minnessidor kan anhöriga och vänner fortfarande samlas för att minnas den som gått bort. Det kan kännas skönt att det finns en plats att minnas och sörja tillsammans, speciellt i dessa tider då man inte kan träffas fysiskt.
 • Om du önskar flytta fram ert datum för ceremoni ber vi dig att kontakta begravningsbyrån som hjälpt dig att planera begravningen. Tillsammans ser vi då över andra alternativ och möjligheter.

Gäst på begravning

 • Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.
 • Vid begravningar får max 20 personer närvara exklusive begravningsofficiant, musiker, ceremonivärd, etcetera. Kravet för dessa sammankomster är att det måste vara sittande publik och att säkerhetsavståndet två meter hålls hela tiden.
 • Vid minnesstunder gäller Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda råd men med hänsyn tagen till lokalens begränsningar. Om minnesstunden hålls i hemmiljö eller i Svenska kyrkans egna lokaler gäller maxantalet åtta personer inklusive personal. Äger minnesstunden rum på en restaurang så tillåts det max fyra personer vid varje bord och distansen en meter måste hållas mellan borden. Det gäller oavsett om sällskapet består av fler personer. Avståndet mellan personer i samma sällskap vid samma bord finns det inga regler kring. Restaurangen ansvarar dock för att ge förutsättningarna för att kunna hålla distans om man placeras vid samma bord.
 • De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin för dem som inte kan närvara. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida.
 • I samband med begravningsceremonin påminner vi anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand och hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna.
 • Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.

Vi som företag

 • Vi uppmuntrar alla till god handhygien genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Våra medarbetare undviker närkontakt med andra under möten såsom handhälsningar och fysisk beröring, detta med omtanke om oss alla.
 • Vi försöker alltid upprätthålla ett socialt avstånd på minst två meter för att minimera risken för droppsmitta.
 • Alla medarbetare som uppvisar minsta tecken på sjukdom arbetar hemifrån.

Hjälp oss att ta hand om varandra!

Hjälp oss att minska risken att smittas, både för dig själv och andra. Tänka på att:

 • Undvika sociala kontakter om du visar minsta tecken på symtom, även lindriga. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.
 • Ha en god handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Om du behöver nysa eller hosta, gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor i kollektivtrafiken, på arbetet eller andra platser där du är nära andra.