Gå till sidans huvudinnehåll

Tre nya ledamöter till Fonus styrelse

Vid Fonus föreningsstämma den 16 maj valdes en ny styrelse. Valberedningen föreslog nio ledamöter till styrelsen, inklusive en ny ordförande och tre nya styrelseledamöter vilka alla godkändes av stämman.

En majoritet av styrelsen sitter kvar från tidigare år. Stämman godkände också tre nya ledamöter: Berit Müllerström från Rävlanda som idag bland annat är ledamot i ABF förbundsstyrelse, Marianne Pettersson från Trelleborg som idag är riksdagsledamot samt Therese Karlsson från Umeå som är föreningssamordnare för Riksbyggen i Norra Sverige. I tillägg till det har stämman också godkänt en ny ordförande för styrelsen, Leif Linde från Nyköping som också är vd för Riksbyggen.

- Det känns jättekul att ingå i den nya styrelsen. Vi har tillsammans en kompetens som jag tror kommer hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen av affären. Med vår samlade erfarenhet tror jag att vi är väl förberedda för både möjligheter och utmaningar som dyker upp under kommande år, säger Therese Karlsson, ny styrelseledamot i Fonus ekonomisk förening. 

Valberedningen har under våren arbetat med att identifiera kompetenser som efterfrågas för att få en väl sammansatt styrelse. De har särskilt letat efter kompetens inom strategi, digitalisering och detaljhandel samt god spridning bland Fonus ägarorganisationer. Den 16 maj föreslogs och godkändes den nya styrelsen för Fonus Ekonomisk Förening.

Fonus styrelse 2019-2020
Annica Rutgersson, Stockholm, KF omval
Jesper Andersson, Stockholm, Folksam omval
Thorbjörn Carlsson, Göteborg, Folksam omval
Håkan Gustafsson, Umeå, KF omval
Claes Block, Malmö, PRO Skåne omval
Therese Karlsson, Umeå, OK Västerbotten nyval
Berit Müllerström, Rävlanda, ABF nyval
Marianne Pettersson, Trelleborg Skånes soc.dem. partidistrikt nyval

Nya styrelseledamöter i Fonus Ekonomisk Förening

Berit Müllerström
Ledamot ABF förbundsstyrelse, styrelseledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, LO:s andre vice ordförande. Erfarenhet av olika förtroendeuppdrag och chefsbefattningar, samt med flera utbildningar inom ledarskap.

Marianne Pettersson
Riksdagsledamot med gedigen erfarenhet av att leda och ingå i nämnder och styrelser inom olika beredande och beslutande samhällsfunktioner, t.ex. Miljö- och jordbruksutskottet, Gentekniknämnden och Livsmedelsverkets insynsråd. Tidigare ordförande i kommunfullmäktige Trelleborg.

Therese Karlsson
Föreningssamordnare Riksbyggen för Norra Sverige, Styrelseledamot i OK Västerbotten samt i Coompanion Västerbotten. Systemvetare och ekonom, Umeå Universitet, med särskilt intresse för och kunskaper inom digitalisering.

Leif Linde, ny ordförande
Vd för Riksbyggen. Ledamot i Folksam Saks styrelse samt i dess revisions- och compliance-utskott. Styrelseuppdrag i Bo Spar ekonomisk förening och stiftelsen Den Goda Staden. Bred erfarenhet från och kunskap om såväl näringsliv som organisationsliv. Särskild kompetens inom strategi, nya affärer och styrning. Tidigare uppdrag bl.a. förbundsdirektör KF, styrelseledamot Med Mera Bank AB samt generaldirektör Ungdomsstyrelsen.

För mer information, kontakta vår TF vd Peter Göransson:
Tel direkt: 08 709 83 24, mobil 070 585 98 88
E-post: peter.goransson@fonus.se