Gå till sidans huvudinnehåll

Ny styrelseordförande i Fonuskoncernen

Leif Linde är ny styrelseordförande för Fonus ekonomisk förening. Det beslutade en enig Föreningsstämma torsdagen den 16 maj. Han tar över ordförandeklubban efter avgående ordföranden Krister Andersson.

Leif Linde arbetar sedan 1 december 2012 som vd för Riksbyggen.

- Jag känner mig hedrad över förtroendet. Det är en ära att bli ordförande för en koncern med välkända varumärken som Fonus, Familjens Jurist och Vita Arkivet med flera. En verksamhet som bedrivits i snart 75 år och som är väletablerad i både Sverige och Norge. Jag vill utveckla den viktiga affären med hjälp av mina erfarenheter från andra kooperativa företag. Utmaningen för Fonus är att få en bredare verksamhet inom begravning och juridik genom att vara lyhörd för förändringar i marknad och beteenden, säger Leif Linde, styrelseordförande Fonus.

Mer om Leif Linde
vd för Riksbyggen. Ledamot i Folksam Saks styrelse samt i dess revisions- och compliance-utskott. Styrelseuppdrag i Bo Spar ekonomisk förening och stiftelsen Den Goda Staden. Bred erfarenhet från och kunskap om såväl näringsliv som organisationsliv. Särskild kompetens inom strategi, nya affärer och styrning. Tidigare uppdrag bl.a. förbundsdirektör KF, styrelseledamot Med Mera Bank AB samt generaldirektör Ungdomsstyrelsen.

För mer information, kontakta: vår TF vd Peter Göransson 

Tel direkt: 08 709 83 24, mobil 070 585 98 88
E-post: peter.goransson@fonus.se