Gå till sidans huvudinnehåll

Välkomna som medlemmar i Fonus ekonomisk förening!

Medlemskap i Fonus ekonomisk förening är öppet för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja våra ändamål samt vår verksamhet och utveckling. Lägsta insats för att bli medlem är en andel à 1 000 kronor. Den är din förening som betalar insatsen och du som medlem i den får dra nytta av förmåner hos Fonus och Familjens Jurist. Det behövs en skriftlig ansökan från din förening samt att insatsen betalas in. Vår styrelse godkänner medlemsansökningarna.

Ändrad insats eller utträde

För förändringar av medlemskap krävs en skriftligt begäran till oss. Kontakta medlem@fonus.se så hjälper vi er.

Insats och ränta

Våra medlemsorganisationer har en insats i Fonus ekonomisk förening. Varje år ges utdelning/ränta på medlemsinsatsen. Räntan fastställs av föreningsstämman efter förslag från styrelse och revisorer.

Insatsens storlek styr hur många ombud medlemsorganisationen får anmäla till lokala distriktsstämmor. En andel à 1 000 kr ger en röst. Därutöver får varje medlem anmäla ytterligare ett ombud för var tionde andel à 1 000 kronor.

Insatsen återbetalas vid utträde ur Fonus ekonomisk förening.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Postadress:
Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm