Gå till sidans huvudinnehåll

Föreningsstämman 2024

Årets stämma hålls som fysisk stämma med start klockan 10:00 på Posthuset 7A på Vasagatan 28 i Stockholm. Fonus ekonomisk förening har 1 125 medlemsorganisationer och tillika ägare som representeras av 69 ombud som valts på de 17 distriktsstämmorna under april. Närvarar på stämman gör även styrelse, företagsledning, valberedning, förtroendevalda revisorer och revisionsbyrå.

Kallelser

Kallelse till föreningsstämman utfärdas enligt stadgarna tidigast sex och senast två veckor före stämman. För de ordinarie ombud som meddelat förhinder kallas suppleanter i den ordning de valts på distriktsstämmorna.

Kallelsen samt motionshäfte med dagordning skickades till anmälda ombud per e-post den 26 april och tryckt brev lämnades till post den 30 april. Övriga stämmounderlag skickas den 15 maj, en vecka före stämman.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm