Gå till sidans huvudinnehåll

Distriktsstämmor

Under våren hålls stämmor i våra 17 medlemsdistrikt. Medlemsorganisationerna utser ombud som anmäls via en länk längre ner på denna sida.

Vad görs på en distriktsstämma?

På distriktsstämmorna väljs Fonusråd, valberedning och de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Som ägare/medlem kan ni nominera kandidater till alla uppdrag.

På distriktsstämman ges tillfälle att träffa representanter från Fonus och Familjens Jurists styrelse, ledning och lokala kontor. Förutom genomgång av årsredovisning och verksamhetsberättelse ges aktuell information om vad som är på gång i organisationen och Fonusrådet berättar om sina aktiviteter. Distriktsstämman uttalar sig om motioner och andra frågor som kommer upp till beslut på föreningsstämman.

Kallelser skickas ut med både e-post samt vanligt brev.

Ägarorganisationens insats styr hur många ombud (röstberättigade representanter) som får anmäla till stämman. Lägsta insats är en andel à 1 000 kr, vilket ger en röst på stämman. Var ytterligare tionde andel ger en röst till.

Varje ägarorganisation är inskrivnen i ett av våra medlemsdistrikt, men kan anmäla ombud i samtliga distrikt där man bedriver aktiv verksamhet. Rikstäckande organisationer kan alltså delta på flera stämmor.

Program

Information om läget i Fonus ekonomisk förening. Sammanfattning av 2022 och utblick framåt.

Våra lokala medarbetare berättar om affärsverksamheten i distriktet inom begravning och familjejuridik. Fonusrådets aktiviteter presenteras.

Genomgång av verksamhetsberättelse och motioner.

Val av Fonusråd och valberedning i distriktet.

Val av ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Tid för frågor och dialog.

Anmälan till distriktsstämma

Sista dag för anmälan är 8 mars 2023.

Länk till anmälningsformulären hittar du nedan. Även andra deltagare anmäler sig på hemsidan, till exempel nuvarande Fonusråd och valberedare samt personer som föreslagits till förtroendeplatser.

Här anmäler du som ägarorganisation ombud till distriktsstämma i det antal som står i brevet som har skickats till samtliga ägarorganisationer.

Här anmäler du dig som är förtroendevald idag och du som är föreslagen till förtroendepost för val på distriktsstämma.

Verksamhetsberättelse, motioner och övriga handlingar skickas ut en vecka före stämman.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Postadress:
Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm