Gå till sidans huvudinnehåll

Distriktsstämmor

Under våren hålls digitala stämmor i våra 17 parlamentariska distrikt. Ägarorganisationerna utser ombud, anmälan sker digitalt via kallelsen.

Vad görs på en distriktsstämma?

På distriktsstämmorna väljs fonusråd, valberedning och de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Ägare/medlem kan nominera till alla uppdrag.

På distriktsstämman medverkar representanter från styrelsen för Fonus ekonomisk förening, företagsledningen, Fonus begravningsverksamhet och fonusrådet. 

Förutom genomgång av årsredovisning och verksamhetsberättelse ges aktuell information om vad som är på gång i föreningen.

Distriktsstämman yttrar sig om motioner och andra frågor som beslutas på föreningsstämman.  

Vid distriktsstämma äger varje medlem rätt att representeras av ett ombud. Därutöver äger varje medlem rätt att representeras av ytterligare ett ombud för var tionde andel à 1 000 kronor.

Varje medlem tillhör ett parlamentariskt distrikt. Medlem kan tillhöra kan tillhöra samtliga distrikt där denne bedriver verksamhet. Rikstäckande organisationer kan därmed anmäla ombud till flera stämmor.   

Program

Sammanfattning av föreningens verksamhet 2023 och utblick framåt.

Genomgång av verksamhetsberättelse och motioner.

Val av ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Våra lokala medarbetare berättar om affärsverksamheten i distriktet inom begravning och familjejuridik. Fonusrådet redovisar om sitt arbete under året.

Val av fonusråd och valberedning i distriktet.

Tid för frågor och dialog.

Kallelser och anmälan till distriktsstämmor

Distriktsstämmorna hålls under vecka 15, 8-11 april.

Kallelse skickas genom brev och e-post senast fyra veckor före ordinarie stämma. Ombud anmäls i det antal som står i kallelsen. Samtliga ombud anmäler sig via länken som finns i den digitala kallelsen.

Andra deltagare, som förtroendevalda och du som är föreslagen till förtroendepost för val anmäler sig via länken som finns i din digitala inbjudan.

Sista dag för anmälan är 18 mars 2024. Digital kallelse har skickats 15 februari. Kallelse skickas även med post senast fyra veckor innan stämman. Har ni inte fått den digitala kallelsen kontakta Fonus Medlem.

E-post: medlem@fonus.se

Telefon: 010-146 63 60.

Verksamhetsberättelse, motioner och övriga handlingar tillhandahålls en vecka före stämman.