Lotta Vesterberg

Lotta på Fonus i Boden delar med sig av sitt bästa livsråd:

Våga prata om döden så tar du till vara på livet.


Läs mer om Fonus i Boden