Plats för begravningen

Ett viktigt beslut är var begravningsceremonin ska hållas och var den avlidne ska gravsättas.

Plats för begravningsceremonin

Ofta hålls ceremonin i en kyrka eller ett kapell på kyrkogården. Men det kan också vara i en trädgård, på en klippa vid havet eller i hemmet. Vid en borgerlig begravning är möjligheterna nästan oändliga. Det man ska tänka på är att begravningsceremonin inte ska störa allmänheten, så det bästa är en inte allt för offentlig plats.

Gravsättning

En viktig fråga att ta ställning till är jordbegravning eller kremering, som ger olika möjligheter till gravplats. Om den avlidne hade egna önskemål brukar det efterföljas. Annars fattas beslutet av de anhöriga.

Jordbegravning innebär att kistan sänks ner i graven. De närvarande vid begravningsceremonin brukar delta vid gravsättningen.

Kremering innebär att den avlidne bränns till aska som sedan gravsätts. Kremering är det vanligaste alternativet i Sverige, 81 % kremerades 2015. Enligt Begravningsförordningen (SFS 1990: 1147) är det möjligt att strö ut askan på annan plats än begravningsplats. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen. Vi på Fonus hjälper till att skriva en sådan ansökan.

Begravning utan ceremoni

Det förekommer begravningar utan ceremoni. Det kan exempelvis vara då det saknas anhöriga eller av andra särskilda skäl. Det går att välja jordbegravning eller kremation och gravsättning sker i kistgrav, urngrav eller i anonym minneslund. Kontakta din närmsta begravningsbyrå om du vill veta mer.

Skötselfria gravplatser

Det finns flera alternativ till skötselfria gravplatser; minneslund, askgravplats och askgravlund. Ni kan också undersöka om det finns en befintlig gravplats i släkten.

Vad säger lagen?

Enligt begravningsslagen ska gravsättningen av kista eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Gravsättning av urna kan vänta upp till ett år.