Kom-i-håg

Det är många saker som ska göras i samband med att någon dör. Ta en sak i taget och låt det ta den tid du behöver. Här har vi samlat lite information som kan vara till hjälp.

Post

Ordna eftersändning av post till annan adress och meddela adressändring till närstående. Du anmäler eftersändning till Svensk Adressändring. Ring 0771-97 98 99 eller gå in på deras webbplats adressandring.se.

Medlemskap

Avsluta eventuella medlemskap i föreningar eller klubbar.

Försäkringar

Kolla upp vilka försäkringar den avlidne hade och säg upp dem. Vi på Fonus erbjuder tjänsten försäkringsutredning som hjälper till med att hitta försäkringar.

Ekonomi

Delägarna av dödsboet kommer överens om vem eller vilka som ska ta hand om den ekonomiska förvaltningen av dödsboet. Det behöver inte vara någon dödsbodelägare. Se över och stoppa automatiska överföringar såsom autogiro och e-fakturor. Klipp bank-, bankomat- och kreditkort.

Efterlevandeguiden

Webbplatsen Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Gå in på Efterlevandeguiden om du vill läsa vidare.

Ledighet

När någon nära dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet (så kallad permission).

Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Regelverket för permission regleras oftast i gällande kollektivavtal. Genom kollektivavtal får rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till bådadera. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen av permissionen utifrån kollektivavtalet.

Om din arbetsgivare inte medger permission men du själv tillhör en facklig organisation kan du vända dig dit och be dem förhandla om permission för din räkning. Arbetsgivaren har då förhandlingsskyldighet även om kollektivavtal saknas.

Vanligtvis räknas nära anhörig som maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.