Kista och urna

Många saker kan påverka valet av kista och urna. Det kan till exempel handla om färg, material och pris. Kanske har den avlidne själv skrivit ner önskemål i Vita Arkivet.

Personliga dekorationer

Några kistor i vårt utbud har målade motiv, men det finns möjlighet välja vilket motiv som helst. Läs gärna artikeln om konsthantverkaren Ann Westerlund som målar personliga kistdekorationer.

En del anhöriga väljer att själva måla och dekorera kistan. Prata med våra rådgivare om vilka önskemål ni har. Här hittar du vårt utbud av kistor.

Vi har urnor i olika material och med handmålade dekorationer. Om du önskar finns det också möjlighet till personliga dekorationer som trycks på urnan. Se vårt utbud av urnor här.

En vit kista med vita rosor och liljor ovanpå.

Klädsel och minnessaker

Vid omhändertagandet (även kallat svepning) görs den avlidne i ordning och bäddas ner i kistan i de kläder och på det sätt som anhöriga bestämt. Den som vill kan lägga någon minnessak i kistan, kanske ett brev, foto, eller något annat personligt. Efter kremering finns möjlighet att lägga till en minnessak i urnan istället.

Egen tillverkning

Sedan 1971 har Fonus egen tillverkning av kistor och urnor. Fabriken är miljöcertifierad och vi gör ständigt förbättringar för att minska miljöpåverkan. Det finns också särskilda miljökistor, dessa är framtagna på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan både vid tillverkning och i samband med gravsättning alternativt kremation.