Bisättning före begravning

Bisättning kallas omhändertagandet av den avlidna i väntan på begravningen.

Om ett dödsfall sker på sjukhus placeras ofta den avlidna först i sjukhusets bårhus, där vi hämtar för kistläggning och transport till ett bisättningsrum. Det brukar vara en lokal i anslutning till den kyrka eller kapell där begravningen ska ske.

När ett dödsfall sker i hemmet hämtar vi den avlidna där och transport sker sedan till närmaste bårhus.

Om de anhöriga önskar kan vi också omhänderta den avlidna med kistläggning direkt vid dödsbädden. I det fallet behöver de anhöriga fatta ett snabbt beslut om val av kista. Fördelen med detta är bland annat kistan kan föras direkt till ett bisättningsrum, utan att först transporteras till ett bårhus. Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättning innan begravningen.

Från dödsfall till begravning

Många undrar vad som händer med den avlidne från dödsfallet fram till begravningen. Det berättar vi här steg för steg.

Om någon avlider i hemmet tillkallas först en läkare för att konstatera dödsfallet. Därefter bestämmer närmast anhöriga om den avlidne skall föras till bårhus med sjuktransport, eller om man hellre vill lägga den avlidne i kista som körs direkt till en bisättningslokal.

Efter det tas kontakten med en begravningsbyrå, till exempel oss på Fonus. Vi hjälper till att ta fram den dokumentation som behövs för att kunna gå vidare och ordna en begravning.

När det är bestämt ett datum och plats för begravningen hämtas den avlidne på bårhuset (om kistläggning inte redan skett). Den avlidne kläs i svepdräkt eller kläder, läggs i sin kista och vi gör i ordning för ett värdigt avsked. I samband med kistläggningen finns möjlighet för anhöriga att se den avlidne. Efter kistläggningen förs kistan till en bisättningslokal i väntan på begravningen. Det är oftast en lokal i anslutning till kyrka eller kapell.

Efter begravningsceremonin förs kistan till ett krematorium eller till graven om det är en jordbegravning. Efter kremation ska gravsättning ske inom ett år. Det finns ett flertal begravningssätt efter en kremation till exempel; med urna, i minneslund eller i askgravlund eller kanske spridning i havet (spridning kräver tillstånd från länsstyrelsen).