En personlig begravning

Hur tar man avsked av en människa som inte kommer tillbaka? Det är mycket svårt. Men kanske med en särskild sång. Eller en utvald dikt, ett föremål eller en annan detalj som betyder något speciellt.

En begravning är en viktig stund – det är ert sista farväl. Det finns många sätt att göra det personligt. Ett avsked som handlar mer om en människa och ett liv som levts, än om döden. Egentligen finns inga regler eller begränsningar. Helt säkert är att en begravning som känns precis rätt blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare.

Det kan upplevas tungt och övermäktigt att ordna med begravning och fatta många beslut, när någon nära nyss har dött. Vi på Fonus finns här för att hjälpa till att skapa det avsked ni önskar. Det får ta den tid som behövs. Att göra begravningen personlig behöver varken vara dyrt eller krångligt. Vi hjälper gärna till med inspiration och idéer om vad som är möjligt utifrån era önskemål.

Vi har lång erfarenhet av att anordna alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller utifrån någon annan tro. Tillsammans kan vi utforma ett vackert sista avsked som samtidigt blir en hyllning till en oersättlig människa.

En flicka som flyger en drake.

Olika typer av begravningar

Majoriteten av Fonus begravningar sker inom ramen för Svenska kyrkan. Men i takt med att Sverige har blivit mer mångkulturellt har också efterfrågan på begravningar inom andra religioner ökat. Likaså ökar antalet begravningar som sker helt utan koppling till någon religion, det som kallas borgerliga begravningar. Nedan beskriver vi några begravningar inom olika trosinriktningar.

Fonus har lång och bred erfarenhet av att anordna alla typer av begravningar. Många av våra medarbetare menar att det gör jobbet som begravningsentreprenör mer omväxlande. Vi har sammanfattat hur begravningsceremonin, minnesstunden och gravsättningen kan se ut inom olika religioner. Religionen är som en röd tråd genom begravningens alla steg, men det som fyller innehållet är ofta tradition och lokala kulturer.

Här nedan hittar du information om begravningsceremonier inom olika trosinriktningar.

Svenska kyrkan

Snabbfakta

Medlemmar i Sverige: 6,3 miljoner.
Medlemskap: Genom dopet.
Grundtankar: Guds nåd anses större än människors handlingar och tankar. Folkkyrka med ansvar för alla människor oavsett om de tillhör kyrkan eller inte.
Helig skrift: Bibeln.

Begravningsceremoni

Hur begravningsceremonin, eller begravningsgudstjänsten, ska gå till är beskriven i Den Svenska Kyrkohandboken och i Kyrkoordningen. Det finns utrymme för en hel del variationer utifrån den avlidnas och närståendes önskemål.

Alla begravningsgudstjänster i Sverige är offentliga vilket innebär att de är öppna för alla. Begravningsgudstjänsten kan hållas i en kyrka eller i ett kapell.

Prästen är ansvarig för begravningsgudstjänstens innehåll och utförande. En begravningsgudstjänst innehåller vanligtvis följande delar:
• Klockringning
• Musik/sång
• Psalm
• Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
• Bön
• Överlåtelsen då prästen öser jord på kistan
• Bibelord
• Psalm
• Begravningsbön
• Herrens bön

Minnesstund

Efter begravningsceremonin är det vanligt att närstående och vänner samlas för att hedra och minnas den som gått bort. Minnesstunden kan hållas i hemmet, på en restaurang eller ett fik eller i någon av kyrkans församlingsgårdar. Ofta bjuds det på kaffe och något lättare att äta.

Gravsättning

Kremationsbegravning och jordbegravning förekommer. Enligt begravningslagen ska kremering eller kistbegravning ske inom en månad efter den avlidnes bortgång. Gravsättningen kan ske i en minneslund, askgravlund, urngrav eller kistgrav.

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning menas en begravningsceremoni som inte är styrd av något regelverk som en ceremoni inom ett trossamfund är.

Begravningsceremoni

Ceremonin kan utformas helt utifrån den avlidnes eller de anhörigas önskemål. En borgerlig begravningsceremoni kan i princip äga rum var som helst; inomhus, utomhus eller vid gravplatsen. Det finns inga formella krav på lokal. Det är däremot vanligt att man använder krematorie- eller begravningskapell som är öppna för alla former av begravningsceremonier.

Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas borgerlig officiant. Vi har stor erfarenhet av borgerliga begravningar och kan hjälpa till med råd och idéer. Många av våra medarbetare är utbildade borgerliga officianter och kan därför både planera och hålla i begravningsceremonin. På flera orter i landet har kommunen utsedda officianter som åtar sig begravningsuppdraget, oftast mot betalning.

Buddhism

Snabbfakta

Grundad: I Indien av Buddha, Siddharta Gautama, cirka 500 år f.Kr.
Grundtankar: Respekt för allt liv. Alla levande varelser skapar genom sina handlingar förutsättningar för det nuvarande livet och kommande liv.
Helig skrift: Tripitaka.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin hålls av en eller flera munkar, nunnor eller annan företrädare som anpassar begravningsceremonin efter varje enskilt fall. Vanligaste begravningssättet är kremation, men jordbegravning förekommer. Begravningsceremonin hålls i en lokal utan kristna symboler. Altaret kan smyckas med blommor, buddhabilder eller buddhistiska symboler liksom rökelser eller tända ljus. Man läser eller sjunger ur buddhistiska skrifter och eventuellt spelas musik. Det förekommer öppna kistor.

Minnesstund

Det är vanligt att man samlas efter begravningsceremonin och äter någonting tillsammans.

Gravsättning

Begravning och kremering ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Både urn- och jordbegravning samt spridning av aska förekommer. Gravsättning av aska kan ske i urngrav, minnes- och asklund eller genom spridning på en plats som den avlidne önskat.

Hare Krishna

Snabbfakta

Grundad: Av indiern Srila Prabhupada (1896-1977).
Inriktning: En gren av vaishnatraditionen inom hinduism.
Grundtankar: religionen genomsyrar den troendes hela liv, där man varje dag försöker hålla sig på en andlig medvetandenivå.
Helig skrift: Bhagavad-gita.

Begravningsceremoni

Ceremonin hålls under kremationen. Kremationen förbereds av en Brahmin eller av den avlidnas äldsta bror och krematoriet dekoreras med blommor. Man läser ur de heliga skrifterna och håller ett kort tal. Under ceremonin lägger man tulsiblad (från en helig planta) och stänker vatten från den heliga Gangesfloden över den avlidna. Under kremationen brukar de närstående vilja vara nära kremationsugnen. Alla vuxna kremeras. Efter kremeringen samlas de närstående runt en liten måltid med helig mat som är offrad till Krishna.

Minnesstund

Minnesstunden hålls i hemmet eller i ett tempel inom en vecka. Det är vanligt att man sjunger sånger och närstående får dela med sig av minnen om den avlidna.

Gravsättning

Askan ska helst spridas i en helig flod i Indien. Är det inte möjligt kan askan gravsättas i minneslund, placeras i kolumbarium eller i en urngrav. Vid gravsättningen arrangeras ofta en enkel ceremoni av de närstående.

Hinduism

Snabbfakta

Grundad: Ingen känd grundare eller profet. En av de äldsta kvarlevande religionerna som växt fram.
Medlemmar i världen: Cirka 1 miljard.
Helig skrift: Vedaböckerna.

Begravningsceremoni

Kremation är det vanligaste begravningssättet och bör helst ske inom 24 timmar efter dödsfallet. Inför kremationen bör en brahim eller den avlidnas äldsta bror göra vissa förberedelser. Själva ceremonin hålls under kremationen.

Minnesstund

Efter kremeringen hålls en enkel ceremoni som kan hållas i den avlidnas hem eller hos någon anhörig. Man dekorerar ett altare med hinduiska kännetecken i form av altarbilder och religiösa symboler.

Gravsättning

Askan ska helst spridas i rinnande vatten, exempelvis en bäck eller en flod. Gravsättningen kan också ske i en minneslund eller i en urngrav på en allmän svensk begravningsplats. Under spridningen genomförs en enkel ceremoni. Det är vanligt att de närstående vill spara en del av askan för spridning i floden Ganges. Ansökan om att få göra detta görs hos länsstyrelsen.

Islam

Snabbfakta

Huvudinriktningar: Sunni och Shia.
Medlemmar i världen: Cirka 1,6 miljarder.
Helig skrift: Koranen.

Begravningsceremoni

De olika inriktningarna inom Islam har i huvudsak samma syn på begravningsceremonin. Begravningen, som oftast är en jordbegravning, ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 48 timmar. Begravningsceremonin sker som regel efter middagsbönen i moskén eller utomhus vid graven.

Minnesstund

Någon minnesstund efter begravningsceremonin förekommer oftast inte. Däremot är det vanligt att man besöker de anhöriga en tid efteråt och äter och dricker ihop.

Gravsättning

Kistan sänks i graven som ska vara grävd så att den avlidnas ansikte är vänt mot Mecka. Ofta gör man ett tak av bräder innan graven täcks över. En enkel gravmarkör visar var gravens huvud respektive fotända ligger. Efter bönen tar de närvarande en handfull jord och häller på kistan. Sedan fylls graven igen så snart som möjligt. Muslimer har egna begravningsplatser på flera ställen i Sverige. Dessa kan ligga i anslutning eller tydligt skilda till andra begravningsplatser. Gravstenen får inte stå på själva graven.

Jehovas vittnen

Snabbfakta

Grundad: I USA av Charles Taze Russell, 1870.
Medlemmar: Närmare 8 miljoner.
Helig skrift: Nya Världens översättning av den Heliga skrift.

Begravningsceremoni

Någon från församlingen leder begravningsakten och Jehovas vittnens ordning tillämpas med sång, bön, tal och musik. Begravningsceremonin sker oftast i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler vid graven.

Minnesstunden

De som var med under begravningsceremonin bjuds ofta på kaffe och något lättare att äta efter begravningsceremonin. Detta kallas dock inte minnesstund.

Gravsättning

Jordbegravning eller kremering tillämpas. Gravsten förekommer och är i regel enkel utan symboler.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Snabbfakta

Grundad: I USA av Joseph Smith, 1830.
Medlemmar: Cirka 15 miljoner medlemmar.
Helig skrift: Bibeln och Mormons bok samt Läran och Förbunden och Den kostbara pärlan.

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin äger rum så snart det är möjligt. En begravning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga liknar andra kristna begravningar. Begravningsceremonin leds av församlingens ledare och hålls om möjligt i det egna kapellet med musik, bön och tal.

Minnesstund

Vanligtvis samlas man efter begravningsceremonin för en minnesstund där man ofta äter och dricker någonting.

Gravsättning

De närstående väljer begravningsplats och gravplats. Kremering avråds, men i de länder där lagen kräver kremation följer man de regler som finns. Gravsättningen är enkel och sker i närvaro av familj och nära vänner. Efter att kistan sänkts i graven ber en manlig familjemedlem, vän eller ledare av församlingen en invigningsbön. Därefter tar närstående och vänner ett farväl.

Judendom

Snabbfakta

Spridning och antal: Världsreligion med cirka 14 miljoner medlemmar.
Helig skrift: Gamla testamentet.

Begravningsceremoni

Begravningen ska ske så snart som möjligt, helst inom ett par dagar efter dödsfallet men den får inte genomföras under sabbaten eller helgdagarna. Till begravningsceremonin kommer inbjudna gäster och övriga som vill visa familjen eller den avlidne sin respekt. Under begravningsceremonin är kistan insvept i ett svart tyg med Davidsstjärnan. Ceremonin utförs av en kantor eller rabbin. De manliga deltagarna bär huvudbonad.

Minnesstund

På begravningsdagen samlas de närstående i hemmet och vänner lagar en måltid åt dem. De närstående sörjer i tre perioder: sju dagar i djup sorg, trettio dagar för den närmaste familjen och därefter elva månader i mindre djup sorg.

Gravsättning

När kistan sänkts i graven kastar släkt och vänner tre skopor jord på kistan. Även blommor får kastas. Den judiska begravningsplatsen är helig mark och ska vara ett slutet område. På begravningsplatsen gäller evig gravfrid, vilket betyder att gravplatsen aldrig återtas eller återanvänds. De förekommer att judar begravs på allmänna begravningsplatser. I Sverige finns judiska begravningsplatser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad och Sundsvall.

Vanligast är jordbegravning även om kremering förekommer. Gravsten sätts ofta upp på första årsdagen efter dödsfallet.

Ortodoxa och österländska kyrkor

Snabbfakta

Spridning och antal: spridd över stora delar av Östeuropa. Totala antalet anhängare är osäkert.
Medlemmar i Sverige: Cirka 131 000.
Inriktningar: Lokala kyrkor som delar samma gudstjänst, andliga liv och kyrkorätt.
Helig skrift: Bibeln.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin bör helst äga rum i en ortodox kyrka. Kistan förs in med fotändan först, den avlidne placeras i kyrkan med ansiktet mot altaret. Kistlocket ska vara avtaget, så kallat öppen kista, så de närstående kan ta ett sista farväl och prästen ska också gjuta olivolja från en oljelampa över kroppen.

Inga blomsterdekorationer finns på kistan, utan placeras runtom. Församlingen står upp under gudstjänster. Män står till höger och kvinnor till vänster. Vaxljus delas ut till de närvarande som hålls tända under gudstjänsten.

När de närvarande ska ta farväl, även kallad den ”sista kyssen”, går var och en av de närvarande fram och kysser den avlidnas panna samt ikonen eller korset i den avlidnas händer. Därefter återvänder man motsols till sin plats.

Minnesstunden

Efter begravningsceremonin är det vanligt att de närmast anhöriga bjuder de närvarande på en måltid.

Åminnelsegudstjänster för de döda

Separata åminnelsegudstjänster kan ske i kyrkan eller begravningshemmet på aftonen före begravningsceremonin, på den tredje dagen, nionde dagen eller 40:e dagen och årsdagen av dödsfallet. När man firar åminnelsegudstjänsten äter de närvarande vetegröt (Kolliva). Vetegröten symboliserar uppståndelsen. Detaljerna kring denna gudstjänst varierar mellan olika ortodoxa kyrkor.

Gravsättning

Efter begravningsceremonin i kyrkan bärs kistan ut till graven där kistan öppnas igen. Prästen läser åminnelsegudstjänst, häller olivolja, sött vin och kol från rökelsekaret korsvis över kroppen. Slutligen tar prästen jord och strör korsvis över kroppen med orden ”Av jord är du kommen, av jord skall du åter varda”. Ortodoxa begraver helst sina döda på en för ortodoxa välsignad del av kyrkogården. Kremation är absolut förbjudet.

Romersk-katolska kyrkan

Snabbfakta

Spridning och antal: Största kristna samfundet i världen med cirka 1,2 miljarder medlemmar.
Antal i Sverige: Cirka 11 000 medlemmar.
Helig skrift: Bibeln.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan ske i en egen kyrka, annat samfunds kyrka eller i kapell på begravningsplatsen. Kyrkorummet är dekorerat med kandelabrar och blommor. Begravningsceremonin innehåller bibelläsning, bön och sång.

Minnesstunden

Det varierar om man äter och dricker någonting efter begravningsceremonin.

Gravsättning

Om graven inte redan är välsignad gör prästen detta varefter han stänker på den med vigvatten. Vid gravsättning av urna kan detta ske utan närvaro av präst. Det finns idag katolska gravplatser i Stockholm, Malmö och Växjö. Både kremation och jordbegravning förekommer.

Sikhismen

Snabbfakta

Grundad: Under 1500-talet av en man som hette Nank.
Grundtankar: En sikh ska prisa Gud, arbeta hårt, vara socialt aktiv och hjälpsam, dela med sig, försvara religionsfrihet för alla och ta avstånd från förtryck. Alla är lika inför Gud, oavsett kön, kast och religiös tillhörighet.
Spridning och antal: Cirka 2,5 miljoner spridda över hela världen, huvudsakligen i Indien.
Helig skrift: Guru Granth Sahib.

Begravningsceremoni

Det är inte sagt när begravningen ska ske, men den bör ske snarast möjligt efter dödsfallet. Kremation i en kista är det vanliga begravningssättet. Före kremeringen hålls en sista gudstjänst med sång och bön i krematoriekapellet och man tar farväl av den avlidne vid öppen kista.

Minnesstund

Askan ska helst spridas i en flod eller rinnande vatten. Efter spridningen förekommer en ceremoni i den avlidnas hem eller i templet. Ansökan om att sprida aska i vattendrag samt ansökan om delning av askan görs hos länsstyrelsen.

Gravsättning

På Strandkyrkogården i Skrubba, Tyresö finns sedan en tid tillbaka en begravningsplats för sikher. Begravningsplatsen är avgränsad från övriga kyrkogården och kan även användas av hinduer.