Börja planeringen

Det kan kännas jobbigt att tänka på praktiska saker när du just mist någon nära. Ta dig tid på att fundera hur ni vill minnas den avlidna och hur begravningen skulle kunna se ut.

Det finns några frågor att fundera på när du börjar planeringen av begravningen:

  • Hade den avlidna egna önskemål om sin begravning? De kan vara skrivna eller oskrivna. Du kan fråga oss på Fonus om det finns något ifyllt Vita Arkiv. 
  • Var ska begravningsceremonin hållas? Fundera på gravplats eller om askan ska spridas.
  • Ska begravningen vara kyrklig, borgerlig eller enligt någon annan trosinriktning?
  • Ska ceremonin hållas bara för de närmaste eller för en större krets?
  • Vill ni ha en minnesstund efter begravningsceremonin?

Vårt första möte

För att kunna utforma en vacker och personlig begravning vill vi både lära känna dig som är närstående och veta mer om den avlidne. Vårt första möte handlar om att få en bild av den människa som avlidit och att du får berätta om dina tankar och önskemål. Tillsammans kan vi utforma ett personligt avsked som blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare.

Begravningsplaneraren

Inför vårt första möte kan du gärna gå in på begravningsplaneraren online och gå igenom de frågor som vi kommer att ta upp. Du kan också dela planeringen med andra närstående som inte kan komma till mötet.